Nowe władze Konferencji Rektorów zaczynają kadencję

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW od 1 września 2016 r. przewodzić będzie zarówno w Politechnice Warszawskiej, jak i we władzach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. A jak wygląda skład pozostałych Konferencji Rektorskich?

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej w bieżącym roku obejmuje zarówno drugą kadencję rektorską w naszej Uczelni, jak i po raz pierwszy - funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Wybrany podczas Zgromadzenia Plenarnego 4 czerwca 2016 r., zastąpi na tym stanowisku prof. Wiesława Banysia z Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyły w 1997 r. polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są - obok uczelni publicznych - także akademickie uczelnie niepubliczne. Uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencje zrzeszające uczelnie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzyszonej. Obecnie KRASP zrzesza 107 uczelni akademickich. 46 uczelni zawodowych ma status członków stowarzyszonych KRASP.

Celem KRASP  jest inspirowanie i  koordynowanie  współdziałania  uczelni  w  Polsce, a  także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji w naszym kraju oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Rok 2016 przyniósł również zmiany we władzach Konferencji Rektorów poszczególnych typów uczelni.
Stanowiska przewodniczących objęli: 

  • Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) - prof. dr hab. Wojciech Nowak, Uniwersytet Jagielloński;
  • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) - prof. dr hab. inż.Tadeusz Słomka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
  • Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) - prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
  • Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed) - prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbędzie się 9 września br. w Politechnice Warszawskiej.

Powiązany artykuł:
Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt nowym przewodniczącym KRASP

Zdjęcie: Biuletyn PW