Nowa Kanclerz Politechniki Warszawskiej

Nasza Uczelnia ma nowego Kanclerza. W konkursie na to stanowisko została wybrana dr Jolanta Ewartowska.

W najbliższych czasie Pani Kanclerz PW chce rozeznać najważniejsze potrzeby uczelnianej społeczności, poszukać rozwiązań dotyczących działań administracji centralnej, tworzyć i wspierać aktywne i zaangażowane w życie Politechniki zespoły.

- Plany zawodowe na dalszą przyszłość życie napisze - jestem otwarta na to, co będzie się wokół działo i nie przywiązuję się uparcie do moich zamierzeń - mówi Jolanta Ewartowska.

Dr Jolanta Ewartowska, fot. Anna Szwaja

Jolanta Ewartowska jest doktorem nauk teologicznych. Pracę doktorską pt. „Antropologia teologiczna Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studium teologiczno-dogmatyczne” obroniła w 2004 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2012 r. ukończyła studia licencjackie z zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a w 2019 r. – studia magisterskie z zakresu finansów i rachunkowości na tejże uczelni. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na UKSW (2004), Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich na SGH (2009) oraz studiów Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat z zarządzania projektami wydany przez International Project Management Association (IPMA Level D).

W latach 2008-2014 pełniła funkcję zastępcy członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. W latach 2003-2014 była zatrudniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie awansowała od stanowiska referenta administracyjnego do zastępcy kanclerza. W latach 2010-2012 była kanclerzem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a w latach 2014-2019 kanclerzem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W latach 2020-2021 zajmowała się zamówieniami publicznymi w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.

- W pracy zawodowej kieruję się zasadą poszukiwania rozwiązań i doskonalenia działań - mówi Jolanta Ewartowska.

Wolny czas Pani Kanclerz PW lubi spędzać na lekturze (literatura faktu, powieści kryminalne i sensacyjne) oraz na górskich wędrówkach.