Nokia i PW stawiają na współpracę naukową w obszarze 5G oraz technologii przyszłości

Uczelnia wraz z partnerem biznesowym zamierzają wspólnie realizować innowacyjne projekty badawcze, udostępniać studentom najnowsze technologie komunikacji bezprzewodowej i dzielić się szeroką ekspertyzą partnera ze studentami.

Politechnika Warszawska i Nokia otwierają nowy rozdział we współpracy w dziedzinie 5G oraz innych przełomowych technologii. Wymiana doświadczeń, wspólne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych oraz rozszerzenie współpracy naukowej ze studentami - to najważniejsze efekty umowy podpisanej pomiędzy partnerami 16 września 2019 r. Politechnika Warszawska wraz z Nokia, prowadzącą w Polsce szeroką działalność badawczo-rozwojową, zamierzają wspólnie eksplorować zagadnienia związane ze współczesnymi technologiami teleinformatycznymi, w tym przełomowymi obszarami wspieranymi przez 5G, takimi jak Internet rzeczy (IoT - Internet of Things), cyberbezpieczeństwo i Data Science. Dotychczasowa współpraca partnerów dotyczy sieci optycznych.

- Umowa, z tak renomowanym partnerem, realizującym wiele innowacyjnych projektów, jest szczególnie ważna dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie. Jestem przekonany, że wspólnie wypracowane rozwiązania przyczynią się do współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki. Praktyki, które odbywać się będą w Nokia Solutions and Networks pozwolą studentom Politechniki Warszawskiej na zdobycie praktycznych umiejętności, obecnie tak bardzo poszukiwanych na rynku pracy - podkreślił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

- Najnowsze  technologie, takie jak 5G, stwarzają możliwości w różnych dziedzinach, znacznie wykraczające poza telekomunikację, od produkcji po bezpieczeństwo publiczne, w niemałym stopniu dzięki wkładowi naszych polskich inżynierów, którzy stworzyli dziesiątki innowacji 5G w oddziałach we Wrocławiu, Krakowie i Bydgoszczy. Niezmiernie cieszymy się na ten nowy rozdział współpracy z Politechniką Warszawską, który zaowocuje nie tylko dla społeczności akademickiej - powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu spółki Nokia w Polsce.

Zdjęcia: Biuletyn PW