Nawiązanie współpracy z Tianjin University

W dniu 28 maja 2018 r. Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele chińskiego Tianjin University. Uczelnie podpisały list intencyjny oraz umowę dotyczącą wymiany studentów. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli TJU w PW.

Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, Prof. Krzysztof Lewenstein, w towarzystwie Marty Szajnowskiej-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Patrycji Kluź z CWM PW. Wśród gości z Tianjin University znaleźli się prof. Liu Dongzhi, Wiceprezydent; prof. Zeng Zhoumo, Dziekan Szkoły Instrumentów Precyzyjnych i Inżynierii Optoelektronicznej; prof. Yang Baochen, Zastępca Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii; prof. Yang Bo, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami i Wyposażeniem; prof. Zhang Peng, Zastępca Dyrektora Zasobów ludzkich i pani Yuan Bo, Zastępca Kierownika Sekcji Wymiany Międzynarodowej, Biura Współpracy z Zagranicą.

Sygnatariusze porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską i Tianjin University/fot. Biuletyn PW

Głównym celem spotkania była dyskusja nad możliwymi formami współpracy pomiędzy uczelniami. Uczelnie podpisały list intencyjny oraz umowę dotyczącą wymiany studentów. Podczas wizyty w Politechnice Warszawskiej delegacja odwiedziła Muzeum PW oraz odbyła wycieczkę po Kampusie Głównym PW. Planowane jest rozpoczęcie współpracy od wymiany studentów, w przyszłości możliwa jest również wymiana kadry naukowej, w tym doktorantów.

Delegacja z Tianjin University odwiedziła Politechnikę Warszawską 28 maja 2018 r./fot. Biuletyn PW

Tianjin University został założony w 1895 roku, w Tianjin, ok. 100 km od Pekinu. Uczelnia zajmuje 18. miejsce wśród ponad 2000 uczelni wyższych w Chinach oraz ok. 60 miejsce w wśród uczelni regionu Azji. Kształci ok. 32000 studentów, w tym ponad 2500 studentów zagranicznych. TJU oferuje programy anglojęzyczne na kierunkach: I stopnia, w tym: Environment and Energy, Chemical Engineering oraz II stopnia, w tym: Biomedical Engineering, Business Administration(MBA),  Environmental Science & Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Electronic Information Engineering, Civil Engineering, Hydraulic Engineering, Naval Architecture and Ocean Engineering, Architecture, Urban Planning and Software Engineering. CWM będzie promował współpracę oraz wymianę studentów wśród studentów oraz pracowników PW.

Źródło: CWM PW