Naukowcy zajmujący się geoinformacją łączą siły

25 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze, po powołaniu pełnego składu, posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych, której liderem jest Politechnika Warszawska.

W związku z pandemią posiedzenie Rady Naukowej odbyło się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Poza sprawami formalnymi oraz wymianą informacji o istotnych dla działania Sieci projektach, przedstawiona została przez mgr. inż. Kamila Choromańskiego z Wydziału Geodezji i Kartografii PW prezentacja technologiczna dotycząca nowoczesnych technologii pracy z danymi geoprzestrzennymi w chmurze obliczeniowej (ze szczególnym uwzględnieniem technologii konteneryzacji).

Siec Naukowa Analiz Geoprzestrzennych zrzesza podmioty zainteresowane koordynacją badań naukowych, w tym optymalizacją wykorzystania infrastruktury naukowej w zakresie obszaru badawczego „nauki geoinformacyjne”/„nauki o geoinformacji”.

Umowę w 2020 r. podpisały 24 jednostki badawcze z całego kraju.  Wydział Geodezji i Kartografii PW był inicjatorem utworzenia sieci i dlatego rolę lidera pełni Politechnika Warszawska. W skład Rady Naukowej z PW wchodzą: prof. Dariusz Gotlib - Przewodniczący Rady i prof. Robert Olszewski.

Wśród celów utworzenia Sieci wymieniono m.in. efektywne wykorzystanie posiadanej przez strony umowy infrastruktury badawczej, w tym infrastruktury informatycznej Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych tworzonego przez Politechnikę Warszawską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Sieć jest otwarta na kolejne zainteresowane podmioty.

Źródło: Wydział Geodezji i Kartografii PW