Biuletyn PW / Wydarzenia / Narodowy Kongres Nauki

Narodowy Kongres Nauki

W dniach 19-20 września 2017 r., w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się Narodowy Kongres Nauki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin przedstawił projekt założeń nowej ustawy.

Narodowy Kongres Nauki stanowił podsumowanie wielomiesięcznej debaty środowiskowej. Od października 2016 do czerwca 2017 w dziewięciu ośrodkach akademickich odbywały się konferencje programowe NKN poświęcone kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Poruszono m.in. kwestie takie jak: ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym; ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej; zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną czy umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego.

Głównym punktem Kongresu była prezentacja założeń Ustawy 2.0, w której uporządkowane zostać mają zagadnienia regulowane dziś przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. W panelach dyskusyjnych przedstawiono konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych, podczas gdy podczas seminariów zgłaszano uwagi i propozycje odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy.

Narodowy Kongres Nauki to początek ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji projektu, po którym zostanie skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Zapis z transmisji dostępny na stronie MNiSW.

Źródło: nkn.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI