Na ratunek Gmachowi Chemii

W 2014 r. rozpoczął się wieloletni proces modernizacji Gmachu Chemii. Po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej, opracowaniu niezbędnych ekspertyz i dokumentacji projektowych, w czerwcu 2017 r. ruszyły prace budowlane. Co udało się dotychczas wykonać, a co jeszcze czeka zabytkowy budynek będący jedną z wizytówek PW?

Prace są realizowane w ramach inwestycji „Rewitalizacja i przebudowa Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych i budową zintegrowanego systemu przeciwpożarowego”. W 2014 r. została wykonana inwentaryzacja architektoniczna Gmachu. Równoległe opracowano ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej, a w 2015 r. - ekspertyzę techniczną (budowlano-konstrukcyjną). Na tej podstawie w 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej wymianę stropów nad podpiwniczeniem, przebudowę i remont piwnic wraz z przebudową i rozbudową instalacji.

Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2017 r. Szacowana wówczas wartość inwestycji wynosiła 8 mln zł. W sierpniu 2017 r., dzięki zleconym przez Wydział Chemiczny inwentaryzacjom instalacji kanalizacyjnych oraz dokonywanym odkrywkom, sprawdzono i oceniono stan techniczny instalacji znajdujących się pod budynkiem w częściach niepodpiwniczonych oraz w obrębie dziedzińców wewnętrznych.

- Okazało się wówczas, że stan instalacji jest bardzo zły. Piwnice Gmachu były zalewane. Podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zakresu prac o wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej we wszystkich pomieszczeniach na parterze, jak również przebudowę instalacji na dziedzińcach wewnętrznych - mówi Krzysztof Strusiński, Kierownik Administracyjny Wydziału Chemicznego, który jest koordynatorem inwestycji.

W toku realizowanej inwestycji i dokonywania kolejnych odkrywek doszacowano wartość całego przedsięwzięcia. Obecnie to 13,9 mln zł. W ramach umowy w 2018 r. wykonawca przeprowadził dodatkowo remont i przebudowę schodów zewnętrznych do wejścia głównego Gmachu, a w trakcie realizacji jest budowa przyłącza kablowego zasilającego rozdzielnię główną.

Oprócz zadań wykonywanych w ramach umowy z wykonawcą, na Wydziale przeprowadza się szereg robót, które umożliwiają prawidłową realizację głównych prac, jak np. obecnie wykonywana hydroizolacja części ścian fundamentowych. Równolegle realizowane są zadania związane z poprawą warunków pracy. To generalny remont wszystkich pomieszczeń parteru, dostosowanie pomieszczeń na potrzeby laboratoryjne (obecnie pracownicy korzystają już z kompleksu pięciu nowoczesnych laboratoriów aparaturowych i jednego laboratorium chemicznego), dydaktyczne i biurowe czy odtwarzanie pierwotnego układu obiektu, jego komunikacji i dostępności, a zarazem dostosowywanie budynku do obowiązujących przepisów pożarowych i BHP. Wykonano m.in. remont konserwatorski drzwi wejścia głównego do budynku wraz z montażem napędów automatycznego otwierania i zamykania.

- W 2014 r. powstał zespół roboczy, który opracował koncepcję funkcjonowania budynku, logistykę. Chcieliśmy, aby układ Gmachu był czytelny, przede wszystkim dla studentów. Na przykład, żeby siedem sal wykładowych było na jednym piętrze, laboratoria po bokach itp. Oczywiście ta koncepcja ewoluuje, ale nadal głównym celem jest uporządkowanie budynku i dostosowanie go do współczesnych standardów - mówi Krzysztof Strusiński.

Wśród równolegle prowadzonych prac był również remont sześciu pomieszczeń - sanitariatów, z których cztery zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o poprawie dostępności budynku w korytarzu w części głównej przygotowano miejsce pod specjalną rampę. Na jej zakup i montaż potrzebne są jednak dodatkowe środki. Podobnie jak na mechanizm umożliwiający osobom niepełnosprawnym automatyczne otwieranie drzwi wejściowych od strony kampusu centralnego PW. Podłoże w przejściu będzie odpowiednio przygotowane w ramach inwestycji (likwidacja krawężników, wyłożenie granitem).

Sama inwestycja realizowana będzie do końca 2020 r. Dzięki remontowi zostanie odzyskanych prawie 1000 m2 zabytkowych piwnic (drugie tyle jest już obecnie wykorzystywane) oraz czerpnie powietrza, które mogą być w przyszłości używane do ogrzewania budynku.

Poza tym Wydział jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku. Takowa powstała już dla wymiany stolarki okiennej w 700 oknach Gmachu. Koszt prac to ponad 20 mln zł. Wydział stara się o finasowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tekst i zdjęcia: Bartosz Matejko/Biuletyn PW