Na PW trwa XXXII Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Uzdolnieni licealiści z kilkudziesięciu krajów rywalizują ze sobą w ramach International Young Physicists’ Tournament 2019 (IYPT), czyli drużynowych zawodów, których uczestnicy w kreatywny sposób rozwiązują zaprezentowane problemy z dziedziny fizyki. Gospodarzem wydarzenia jest Politechnika Warszawska.

Miejscem rozgrywek turnieju IYPT jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. To tam niemal 350 uczestników działa w ramach swoich grup, nie tylko prezentując rozwiązania konkretnych problemów eksperymentalnych, ale także ucząc się opracowywania i prezentowania uzyskanych wyników, dyskusji i pracy zespołowej.

Główną częścią turnieju są „walki fizyków”. W każdej z rund zespołom zostają przypisane określone role: Sprawozdawcy, Przeciwnika, Recenzenta. Przeciwnik rzuca wyzwanie Sprawozdawcy, ten może je zaakceptować lub odrzucić. Po zaakceptowaniu wyzwania członkowie drużyny mają 12 minut na przygotowanie prezentacji. Przeciwnik ma prawo zadawać pytania dotyczące tej prezentacji, może również przedstawić krytyczną opinię na temat zaproponowanego rozwiązania. Rolą recenzenta jest podsumowanie działań obydwu zespołów. Jury ocenia drużyny w skali od 1 do 10, następnie zespoły zamieniają się rolami.

Finał wydarzenia i wręczenie nagród odbędą się 12 lipca, a od 13 do 15 lipca będą trwały spotkania podsumowujące komitetu organizacyjnego IYPT 2019. Organizatorami tegorocznych zawodów są: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Szczegółowe informacje o turnieju, jego historii i poprzednich edycjach są dostępne na stronie internetowej IYPT.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Źródło: BPI PW
Grafika: International Young Physicists’ Tournament