NICA Days 2019 - relacja z konferencji

W dniach 21-25 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „NICA Days 2019” dotycząca nowego kompleksu badawczego akcelaratora NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAсility), realizowanego przez Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej.

Podczas konferencji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW spotkali się eksperci, naukowcy, inżynierowie i studenci zainteresowani fizyką ciężkich jonów oraz różnymi aspektami NICA. Głównym tematem wydarzenia był aktualny poziom zaawansowania projektu, jego korzyści i możliwości dalszego rozwoju.

Konferencja NICA Days 2019 połączona była z „IVth MPD Collaboration Meeting” oraz „V Slow Control Warsaw 2019”, dotyczącymi budowy detektora MPD (Multi-Purpose Detector).

Podczas wydarzenia zawarto porozumienie o współpracy, regulujące udział Politechniki Warszawskiej w eksperymencie MPD. Dokument podpisali: prof. Jan Szmidt - Rektor PW, prof. Vladimir Kekelidze - Zastępca Dyrektora Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej oraz prof. Adam Kisiel z Wydziału Fizyki PW, który pełni funkcję rzecznika eksperymentu MPD. W uroczystości uczestniczył również prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW.

Ponad 20 badaczy z Politechniki Warszawskiej bierze udział w eksperymencie w analizach fizycznych, rozwoju oprogramowania i kilku projektach związanych z detektorami i sprzętem, takimi jak np. elektroniczna platforma wsparcia, systemy gazu i chłodzenia detektora czasu przelotu, propozycja nowego systemu wykrywania mionów MCORD.

Uczelnia, a zwłaszcza Wydział Fizyki, od kilkudziesięciu lat współpracuje ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej. Od ponad pięciu lat PW uczestniczy w projekcie budowy kompleksu badawczego akceleratora NICA. Dzięki podpisanej w 2015 r. ramowej umowie o współpracy duża grupa naukowców, inżynierów i studentów Politechniki Warszawskiej gościła w ZIBJ w Dubnej, uczestnicząc w pracach dotyczących projektu NICA i eksperymentu MPD.

W 2017 r. podpisano aneks do ramowego porozumienia o współpracy, dotyczący stworzenia programu praktyk i staży studenckich „Team for the Future of NICA”. Na mocy dokumentu studenci mogą uczestniczyć w pracy naukowej w ZIBJ w ramach trzymiesięcznych praktyk letnich, a także dłuższych wyjazdów. W 2019 r. ponad 60 studentów z Polski odwiedziło ZIBJ.

Politechnika Warszawska jest także liderem „Konsorcjum NICA-PL” czterech polskich instytucji zainteresowanych udziałem w projektach NICA. W jego skład wchodzą również: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Warszawski.

Zdjęcia: Biuletyn PW