NICA Days 2017

W dniach 6-10 listopada 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa NICA Days 2017, związana z powstającym właśnie w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) nowym kompleksem badawczym akceleratora NICA.

NICA (Nuclotron-Based Ion Accelerator) to akcelerator ciężkich jonów, w którym badana jest materia jądrowa w ekstremalnych warunkach. Konferencja została zorganizowana w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przez Politechnikę Warszawską, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku oraz Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych. Wzięło w niej udział około 140 uczestników.

Sygnatariusze aneksu do Ramowego Porozumienia o Współpracy: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej i prof. Victor Matveeev, Dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych/fot. Biuletyn PW

W trakcie konferencji miały miejsce dwie ważne uroczystości. Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej oraz prof. Victor Matveev, Dyrektor ZIBJ podpisali aneks do Ramowego Porozumienia o Współpracy z 2015 roku. Dokument dotyczy stworzenia programu praktyk i staży studenckich „Team for the Future of NICA”. Na mocy porozumienia studenci Politechniki Warszawskiej mogą uczestniczyć w pracy naukowej w ZIBJ w ramach trzymiesięcznych praktyk letnich, a także dłuższych wyjazdów. W 2017 roku ponad 20 studentów Uczelni skorzystało z takiej możliwości.

Konsorcjum NICA-PL zostało powołane 6 listopada 2017 r. Podpisy pod dokumentem złożyli prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i dr hab. inż. Krzysztof Kurek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych/fot. Biuletyn PW

Konferencja NICA Days miała za zadanie skonsolidowanie prac polskich zespołów badawczych zainteresowanych uczestnictwem w budowie i użytkowaniu kompleksu NICA. W tym celu cztery instytucje badawcze: Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Warszawski zdecydowały się powołać „Konsorcjum NICA-PL”. Podpisanie dokumentu ustanawiającego Konsorcjum nastąpiło 6 listopada 2017 roku w Sali Senatu PW. Podpisy pod dokumentem złożyli prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Krzysztof Kurek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Źródło: Wydział Fizyki PW, Pełnomocnik Rektora PW ds. współpracy PW-ZIBJ dr hab. inż. Adam Kisiel