Modern Steels and Iron Alloys MS&IA2018

W dniach 26-29 czerwca 2018 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja pt. „Modern Steels and Iron Alloys MS&IA2018”. Organizatorem wydarzenia były Wydziały: Inżynierii Produkcji oraz Inżynierii Materiałowej PW.

W spotkaniu wzięło udział 64 uczestników z całego świata, m.in. z Australii, Egiptu, Hiszpanii, Czech, Indii, Francji, Finlandii, Włoch oraz Polski. Celem konferencji było zbudowanie platformy do kontaktów i współpracy między zespołami badawczymi, przedsiębiorcami i inwestorami w obszarze praktycznego zastosowania wyników prac naukowych i eksperckich w zakresie nowoczesnych stali oraz innych stopów żelaza.

Dzięki udziałowi w konferencji, przedstawiciele świata nauki oraz przemysłu mogli m.in.:

  • zapoznać się z aktualnym stanem badań stali i odlewniczych stopów żelaza;
  • wymienić się doświadczeniami związanymi z projektowaniem, technologią wytwarzania i obróbki nowoczesnych stali
    i odlewniczych stopów żelaza, w szczególności z praktyką związaną z wytwarzaniem struktury nanokrystalicznej, poprzez zaawansowane procesy obróbki cieplnej, cieplno-mechanicznej czy cieplno-chemicznej;
  • wskazać nowe kierunki badań stopów żelaza oraz potencjalne obszary praktycznych zastosowań najnowszych wyników prac badawczych.

Informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: nanostal.eu/konferencje/msia2018.

Powiązany materiał:
O stopach żelaza i ich praktycznym zastosowaniu na konferencji MS&IA2016 w PW

Zdjęcia: Biuletyn PW