Międzynarodowe seminarium „Wdrażanie Circular Economy w Polsce”

8 stycznia 2016 r. w Politechnice Warszawskiej dyskutowano na temat społecznych korzyści z gospodarki o obiegu zamkniętym. W seminarium wzięli udział polscy i zagraniczni goście.

Zgromadzonych powitał prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, a w tematykę wykładów wprowadził dr inż. Tomasz Szczygielski z Instytutu Badań Stosowanych PW. Seminarium rozpoczęła prezentacja pt. Circular Economy i jej pożytki dla państwa i społeczeństwa dr. Andersa Wijkmana z Klubu Rzymskiego, który rozwinął kluczowe pojęcie seminarium.

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podczas otwarcia seminarium/fot. BPW

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest bowiem pewnym systemem przemysłowym, z założenia zaprojektowanym tak, żeby regenerować. Chodzi o to, że zamiast wyrzucać wyroby (…), powinniśmy je wykorzystywać oraz używać powtórnie.* Co więcej ten nowy model gospodarczy poszukuje możliwości ostatecznego oddzielenia globalnego rozwoju gospodarczego od konsumpcji skończonych zasobów. Umożliwia osiąganie kluczowych celów politycznych, takich jak pobudzanie wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zmniejszania oddziaływania na środowisko, łącznie z emisjami dwutlenku węgla.**

Wśród państw, które wdrażają założenia Circular Economy wymieniono:

  • Francję - wykład: Circular Economy we Francji, Vincent Aurez, Instytut Circular Economy we Francji;
  • Niemcy - wykład: Praktyka Circular Economy w Niemczech na przykładzie minerałów antropogenicznych, dr inż. Hans Joachim Feuerborn, VGB Niemcy;
  • oraz takie kraje jak: Finlandia, Szwecja, Holandia, Hiszpania, Włochy.

W dalszej części spotkania podjęto aspekty zagadnienia odnoszące się bezpośrednio do implementacji zasad Circular Economy w Polsce. Wśród prezentowanej tematyki znalazły się m.in. wykłady:

  • Circular Economy a minerały antropogeniczne, dr inż. Tomasz Szczygielski, IBS PW;
  • Circular Economy to poprawa efektywności w górnictwie i energetyce, Waldemar Szulc, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie;
  • Technologie uzdatniania minerałów antropogenicznych do produktów, prof. Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza;
  • Wyzwania środowiskowe i edukacyjne we wdrażaniu Circular Economy, prof. Arkadiusz Szymanek, Politechnika Częstochowska.

Organizatorem seminarium była Politechnika Warszawska we współpracy z Polską Unią UPS.

*Korzyści społeczne z gospodarki o obiegu zamkniętym, Anders Wijkman i Kristian Skånberg, Seria wydawnicza IBS PW nr 3/2016

**Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym jest istotna, Seria wydawnicza IBS PW nr 2/2016

Tekst i zdjęcia: BPW