Międzynarodowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Bezpieczeństwu w ruchu drogowym poświęcona była 32. Międzynarodowa Konferencja ICTCT, która odbyła się w dniach 24-25 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej. Jej współorganizatorem był Wydział Inżynierii Lądowej PW.

Konferencja „Vision zero for traffic fatalities and serious injuries - research questions and challenges” dotyczyła idei Wizji Zero dla ciężkich wypadków w ruchu drogowym.

Sesję otwierającą wydarzenie rozpoczęły przemówienia: prof. Piotra Olszewskiego - Dyrektora Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej PW i jednocześnie przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji, Roberta Soszyńskiego - Wiceprezydenta m.st. Warszawy, Stijna Danielsa - Prezydenta Stowarzyszenia ICTCT oraz Andrzeja Garbacza -  Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

Sesji towarzyszyła wystawa „Bezpieczni w Warszawie”, przedstawiająca działania Urzędu m.st. Warszawy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska inżynierów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu, naukowcy, samorządowcy i studenci.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: doskonalsze dane w celu wsparcia analizy bezpieczeństwa drogowego i opracowania odpowiedniej polityki, rozwój technologiczny w odniesieniu do bezpieczeństwa drogowego, aspekty bezpieczeństwa planowania transportu miejskiego i zrównoważonej mobilności w mieście, zautomatyzowane pojazdy - konsekwencje w zakresie bezpieczeństwa, akceptacja społeczna i względy etyczne, interakcje między użytkownikami dróg, pojazdami i infrastrukturą, kwestie bezpieczeństwa dla różnych typów użytkowników dróg - kierowców, pieszych, rowerzystów itp.

ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą instytucje i ekspertów specjalizujących się w badaniach i działaniach na rzecz przeciwdziałania wypadkom drogowym.   

Zdjęcia: Biuletyn PW