Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019 - relacja

W dniach 14-16 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się 13. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS. To największe w Polsce i trzecie co do wielkości w Europie wydarzenie promujące osiągnięcia naukowe, wynalazki i innowacje.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in: Piotr Ziółkowski - dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Koza - dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Sieci Badawczej Łukasiewicz, Alireza Rastegar - prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, prof. Stanisław Wincenciak - prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej, Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019 zgromadziła zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualnych wynalazców. Rozwiązania prezentowane były w 12 kategoriach, począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny.

Podczas wystawy można było zobaczyć m.in. rozwiązania z: Rumunii, Kanady, Chorwacji, Rosji, Węgier, Mołdawii, Indonezji, Iranu, Iraku, Tajwanu, Sudanu, Malezji, Tajlandii i Turcji. Twórcy zaprezentowali wynalazki z ponad 80 instytucji naukowych, uczelni wyższych i szkół oraz przedstawili ponad200 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy.

Międzynarodowe jury wystawy przyznało najlepszym innowacyjnym rozwiązaniom 20 platynowych medali. Ponadto wystawcy otrzymali medale złote, srebrne i brązowe, a także szereg nagród specjalnych od zagranicznych organizacji, które uczestniczyły w tegorocznej wystawie.

Najważniejszą nagrodę, Grand Prix IWIS 2019, otrzymało rozwiązanie „Kompozycja biobójczo–stabilizująca do biopaliw” prezentowana przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Zanajlepszy wynalazek krajowy uznano „Zastosowanie magnetronu cylindrycznego w procesach hybrydowych azotowania i PVD”, rozwiązanieprezentowane przezInstytut Mechaniki Precyzyjnej, natomiast za najlepszy wynalazek zagraniczny - „Meltic hand” prezentowany przez Universitas Diponegoro z Indonezji.

W trakcie tegorocznej wystawy odbyła się 8. edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, organizowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Nagrodę główną zdobył wynalazek „Utilization of Biomaterials Derived from Cockle Shell Waste as Bio-scaffold in Bone Tissue Engineering” twórców z Universiti Malaysia Pahang.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość nawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym ułatwić wdrażanie innowacji do przemysłu, co ma istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską.

Źródło: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Zdjęcia: Biuletyn PW