„Miasto i Transport 2019” - relacja z konferencji

Transport publiczny w metropoliach był głównym tematem XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Miasto i Transport”, która odbyła się 6 czerwca 2019 r. w Politechnice Warszawskiej.

Konferencję otworzyli dr inż. Andrzej Brzeziński z Wydziału Inżynierii Lądowej PW i Robert Soszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Podczas trzech sesji tematycznych prelegenci mówili m.in. o doświadczeniach związanych z organizacją transportu zbiorowego w Warszawie, Katowicach, Szczecinie czy Metropolii Zatoki Gdańskiej. Rozmawiano również o metropolitalności i zrównoważonym transporcie.

W trakcie konferencji ogłoszono laureatów nagrody „Miasto i Transport 2019”. Wyróżnienia wręczyli: prof. Wojciech Suchorzewski z Wydziału Inżynierii Lądowej PW - przewodniczący Kapituły, Robert Soszyński - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Michał Domaradzki - Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy.

Nagrody otrzymali:

  • Krystyna Pękała, Prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie - „za znaczący wkład w rozwój i efektywne zarządzanie transportem obsługującym Metropolię Warszawską”;
  • Marek Roszkowski, Prezes Zarządu Biura Planowania Rozwoju Warszawy - „za znaczący wkład w planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie systemu transportowego Metropolii Warszawskiej”;
  • Stefan Sarna, Prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - „za znaczący wkład w planowanie sytemu transportowego Metropolii Warszawskiej oraz za działalność na rzecz środowiska inżynierów i techników komunikacji”.

Konferencję zorganizowali: Politechnika Warszawska - Instytut Dróg i Mostów i Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej, Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Warszawie.

Zdjęcia: Biuletyn PW