Mesko rozwija współpracę z Politechniką Warszawską

9 stycznia 2017 r. oficjalnie rozpoczęło działalność Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej, które współpracować będzie z uczelniami technicznymi w tym z Politechniką Warszawską. 

W ramach nowo powołanej jednostki będą realizowane projekty badawczo-rozwojowe związane z obecnymi programami modernizacyjnymi polskich sił zbrojnych. Centrum zamierza rozwijać plany związane m.in. z udoskonaleniem rakiet i amunicji, a także unowocześnieniem zaplecza badawczego. Rozwijana będzie współpraca ze środowiskiem akademickim i naukowym, połączona z pozyskiwaniem kadry inżynierskiej, jak również skutecznym zdobywaniem funduszy na realizowane przedsięwzięcia. Dyrektorem Centrum Innowacji i Wdrożeń GAR został Tadeusz Gajewski, a jego zastępcą Mariusz Andrzejczak.

Przy Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej utworzono Komitet Ekspertów, składający się z wybitnych naukowców Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Na czele tego gremium stanął prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. - Centrum jest niezwykle cenną inicjatywą, ogniskującą współpracę środowiska naukowego z przemysłem obronnym. Musimy iść ramię w ramię. Koncentracja kapitału inwestycyjnego w funduszu rozwoju w ramach planu wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz środków Ministerstwa Obrony Narodowej stwarzają możliwości dobrego wykorzystania umiejętności polskich naukowców. To jest przełom, który otwiera też szansę na kształcenie w realiach polskiego przemysłu. Musimy to wykorzystać - podkreślił prof. Jan Szmidt.

Podobne materiały:

Forum Obronności i Bezpieczeństwa - SAR/ISAR
Systemy rakietowe dla Polski. Spotkanie prasowe w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcia: PŚk
Źródło: Mesko