Medal Młodego Uczonego, wręczenie odznaczeń państwowych oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”

10 grudnia 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, Medalu Młodego Uczonego oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. W gronie odznaczonych Medalem Młodego Uczonego uczelnia powitała dr. hab. n. med. Michała Grąta.

Podczas wydarzenia Medalem Młodego Uczonego z numerem 11. został uhonorowany dr hab. n. med. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagroda stanowi wyraz uznania za opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby i wprowadzenie ich do praktyki klinicznej jako tzw. „Kryteria Warszawskie”.

Dr hab. n. med. Michał Grąt - absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia ukończył na I Wydziale Lekarskim z wynikiem bardzo dobrym w 2012 roku. Już w czasie studiów był kierownikiem dwóch mini-grantów Studenckiego Towarzystwa Naukowego, a także uzyskał Diamentowy Grant MNiSW. Doktorem nauk medycznych został w 2013 r. Jego praca doktorska dotyczyła stężenia alfaproteiny z ryzykiem nawrotu raka wątrobokomórkowego u chorych po transplantacji wątroby. Trzy lata później w kwietniu 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2012 roku jest aktywnym członkiem zespołu transplantacyjnego Kliniki, a od roku 2016 - samodzielnym operatorem pobrań wątroby od dawcy zmarłego. Brał udział jako operator pobrania wątroby od dawcy zmarłego, w pierwszym w Polsce jednoczasowym przeszczepieniu płuc i serca. Wykonał również jedną z pierwszych w Polsce operacji wątroby metoda ALPPS (ang. Associating Liver Partition with Portal vein ligation for Staged hepatectomy). W 2018 roku uzyskał finansowanie i został kierownikiem projektu w ramach konkursu SONATA. Zakres tematyczny projektu obejmuje znalezienie optymalnej techniki zamykania powłok brzusznych po operacjach onkologicznych.

Dr hab. n. med. Michał Grąt jest wielokrotnie nagradzanym i wyróżnianym autorem lub współautorem 62 artykułów naukowych. W jego dorobku znajdują się  m.in. Stypendium Ministra Zdrowia, „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” PAN, Nagroda Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Nagroda Finałowa w ramach programu „Nagrody Naukowe Polityki” tygodnika Polityka, Nagroda Finałowa w konkursie Supertalnety „Pulsu Medycyny”, Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, International Liver Transplantation Society Travel Award oraz liczne nagrody Rektora WUM.

Medal Młodego Uczonego ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w  dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia. Dotychczasowi laureaci TUTAJ.

Podczas uroczystości wręczone również zostały odznaczenia państwowe. Przyznano 2 Złote Krzyże Zasługi, 4 Srebrne Krzyże Zasługi, 9 Brązowych Krzyżów Zasługi oraz 33 Medale Złote za Długoletnią Służbę, 17 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę oraz 27 Medali Brązowych za Długoletnią Służbę. Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” otrzymała mgr Beata Dobrzeniecka z Wydziału Mechatroniki PW. Odznaka przyznawana jest wieloletnim pracownikom Politechniki Warszawskiej oraz innym osobom, przyczyniającym się do rozwoju Uczelni, bądź przysparzających jej dobrego imienia.

Fotogaleria Medalu Młodego Uczonego 2018

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Zdjęcia: Marta Wereska/Biuletyn PW