Konferencja liderów zarządzania uczelniami LUMEN 2017

W dniach 13 i 14 listopada w Warszawie miała miejsce „Konferencja liderów zarządzania uczelniami LUMEN 2017”. Podczas spotkania ogłoszono również zwycięzców konkursu LUMEN 2017.

Zespół Rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia - INFOX PW w składzie: dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Katarzyna Bargieł, dr inż. Grzegorz Dobrzyński, dr inż. Mariusz Kaleta, dr inż. Mariusz Kostrzewski, dr hab. inż. Marcin Luckner, dr hab. inż. Robert Olszewski, dr inż. Piotr Pałka, dr hab. inż. Dominik Sierociuk, dr inż. Michał Syfert, dr inż. Artur Wilkowski - otrzymał nagrodę Lumen 2017 w kategorii Zarządzanie. 

Inicjatorem i organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego. Wydarzenie zgromadziło blisko 300 osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią - rektorów, prorektorów, kanclerzy i menedżerów ze 155 instytucji z całego kraju. Dodatkowo, czynnie uczestniczyli w nim liczni goście zagraniczni, a wśród nich reprezentacja związku rektorów ukraińskich oraz przedstawiciele firm wspierających sektor uczelniany ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii.

Konferencję otworzył prezes PCG Polska prof. Łukasz Sułkowski, gości powitali również - przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, CEO Public Consulting Group Inc. - William S. Mosakowski oraz prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki. MNiSW reprezentowali podsekretarz stanu prof. Łukasz Szumowski oraz dyrektor biura Ministra - Piotr Müller, który w imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina odczytał list powitalny.

Debata merytoryczna podczas konferencji skoncentrowana była na praktycznych konsekwencjach wdrożenia proponowanej przez MNiSW Ustawy 2.0. Analizie poddano wiele aspektów prawnych i finansowych, a także dotyczących zagadnień związanych z przywództwem czy autonomią.

Podczas uroczystej wieczornej gali ogłoszono laureatów w konkursie na najlepiej zarządzane projekty i inicjatywy w szkolnictwie wyższym. Materiał prasowy oraz  relacja z wydarzenia udostępniona została na stronie głównego organizatora PCG Academia.

Źródło: ©PCG Academia Sp. z o.o.