Biuletyn PW / Wydarzenia / „Kreatywne Mazowsze” zaprezentowało program na rzecz innowacji

„Kreatywne Mazowsze” zaprezentowało program na rzecz innowacji

Celem inicjatywy „Kreatywne Mazowsze” jest awans woj. mazowieckiego w roku 2020 wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Podczas spotkania zaprezentowano najlepsze, wzorcowe regiony, gdzie w zaledwie kilka lat udało się znacząco podnieść poziom innowacyjności.

Wcielony w życie projekt miał bezpośrednie przełożenie na ocenę poszczególnych regionów, ale również doprowadził do znaczącego wzrostu PKB i dochodów poszczególnych samorządów.

Inicjatywę podczas prezentacji na zarządzie województwa reprezentowali: Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju  prof. dr hab. Stanisław Wincenciak, prof. dr hab. Stanisław Łobejko ze Szkoły Głównej Handlowej, Koordynator prac rady programowej Kreatywnego Mazowsza, przedstawiciele Politechniki Warszawskiej: Marcin Postawka  Kierownik biura Rozwoju i Projektów Strategicznych PW oraz Krzysztof Wieczorek Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów, a także Łukasz Madej, Prezes Zarządu ProDevelopment.

„Kreatywne Mazowsze” jest pierwszą taką inicjatywą, która może na trwale zmienić ocenę innowacyjności w regionie mazowieckim, gdyż nastawiona jest na kreowanie konkretnych, skutecznych rozwiązań i realną współpracę między nauką biznesem i samorządem. Podczas spotkania zostały zaprezentowane dotychczasowe wyniki badań nad innowacyjnością w poszczególnych regionach UE, ocena sytuacji pod tym kątem na Mazowszu oraz konkretne propozycje i programy takie jak m.in. budowa powiązań między samorządem biznesem i uczelniami w ramach realizacji międzynarodowego projektu AIICE, którego celem ma być wzmocnienie procesów innowacji w działaniach na rzecz przedsiębiorców. Cel ten byłby realizowany poprzez tworzenie i rozwój nowoczesnych „obszarów innowacji”. W ramach programu dla Europy Środkowej i Wschodniej Partnerzy będą wymieniać wiedzę, doświadczenie i know-how dot. regionalnych rozwiązań m.in. w tworzeniu „smart city”, rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz budowie rzeczywistych powiązań między biznesem, nauką, administracją a społecznością lokalną.

Od lewej: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk; prof. Stanisław Łobejko Szkoła Główna Handlowa; Krzysztof Wieczorek Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów PW; Łukasz Madej Prezes Zarządu Pro-Development Sp. z o.o; Marcin Postawka Kierownik Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych PW; Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju prof. Stanisław Wincenciak; Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska; Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik; Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc; Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk/fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

– Chcemy by była to wspólna inicjatywa zarówno uczelni, biznesu, jak i środowiska samorządowego – powiedział o projekcie AIICE Łukasz Madej, Prezes ProDevelopment. – Tylko takie podejście gwarantuje skuteczność i maksymalne wykorzystanie potencjału Mazowsza – dodaje przedstawiciel „Kreatywnego Mazowsza”. Podczas spotkania zaprezentowano również harmonogram prac dotyczących poszczególnych projektów, które mają być tworzone przez instytucje otoczenia biznesu, uczelnie i współgrać z projektami komercyjnymi w obszaru R&D.

– Jak pokazują doświadczenia wysoko rozwiniętych regionów potrzebne jest nowe podejście do innowacyjności w regionie oparte na tzw. potrójnej helisie (Triple Helix Method), polegającej na bezpośredniej i aktywnej współpracy trzech elementów: sfery nauki, biznesu oraz samorządu – mówił podczas spotkania prof. dr hab. Stanisław Łobejko ze Szkoły Głównej Handlowej.

Efektem spotkania była deklaracja Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego dotycząca wsparcia inicjatywy i poszczególnych projektów.

„Kreatywne Mazowsze” zainaugurowało swoją działalność w ramach V Forum Rozwoju Mazowsza, które odbyło się na początku listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym. Cele „Kreatywnego Mazowsza” wymienione w Manifeście Programowym, który został podpisany podczas V Forum to „podjęcie działań na rzecz wypracowania skutecznego modelu współpracy między nauką, biznesem oraz instytucjami państwowymi, budowa wzajemnej synergii inicjatyw i projektów umożliwiającej efektywne pozyskiwanie finansowania, czy wypracowania narzędzi do realnego wpierania działań na rzecz polityki zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej.

W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 80 wystawców. Impreza odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie i oprócz części wystawienniczej organizator - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zaplanował tematyczne wystąpienia, które w tym roku po raz pierwszy odbyły się aż na dwóch scenach. Jednym z partnerów forum było debiutujące w tej roli „Kreatywne Mazowsze”.

Celem projektu Kreatywne Mazowsze jest stworzenie płaszczyzny współpracy łączącej przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych – samorządów, organizacji pozarządowych, dającej pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu. Celem działań sympatyków projektu jest by innowacyjność stała się rzeczywistą, wiodącą cechą Mazowsza, pozwalającą konkurować z najbardziej innowacyjnymi regionami Europy w Niemczech, Danii, Szwecji i Finlandii, a Mazowsze w 2020 r. znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy.

Podobny materiał:
V Forum Rozwoju Mazowsza

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI