Konferencja rektorów KRASP o projekcie Ustawy 2.0

Przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP popierają główne kierunki regulacji w nowym projekcie ustawy o uczelniach. Zapewnili także, iż z uznaniem odnotowują działania resortu nauki w dopracowywaniu projektu.

Jak można przeczytać w uchwale sygnowanej przez przewodniczącego KRASP prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej - „Popieramy główne kierunki regulacji w tym nowym projekcie. Uwzględnia on wiele propozycji zawartych w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa wyższego KRASP opublikowanych przed i po Narodowym Kongresie Nauki". Jak napisano w dokumencie - „Uważamy, że możliwe i celowe jest dalsze udoskonalenie projektu ustawy. Deklarujemy gotowość uczestniczenia w tym procesie, także podczas obrad komisji parlamentarnych”.

W opinii rektorów warunkiem efektywnego wdrożenia nowych rozwiązań jest znaczne zwiększenie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedziane przez Wicepremiera Jarosława Gowina. Sam projekt reformy zakłada dochodzenie do finansowania nauki i szkolnictwa wyższego na poziomie 1,8 proc. PKB w 2025 r.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich, utworzonym przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.

Poparcie dla reform zadeklarowali wcześniej również przedstawiciele: Parlamentu Studentów RP, Sieci Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich oraz Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl