Konferencja Wydziału Zarządzania podsumowująca rok

W dniach 25-27 września 2017 r. cała społeczność Wydziału Zarządzania spotkała się na corocznej wyjazdowej konferencji służącej podsumowaniu roku minionego oraz przedyskutowania planów rozwojowych.

Tym razem konferencję zorganizowano w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Jedlni pod Radomiem. W drodze na miejsce uczestnicy wyjazdu odwiedzili zaprzyjaźniony Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, w którym zapoznali się z jego najnowszymi osiągnięciami i zadaniami badawczymi.

W toku konferencji dyskutowano nad:

  • zmianami reorganizacyjnymi przeprowadzonymi na wydziale w minionym roku oraz ich skutkami dla zintensyfikowania wysiłków naukowych,
  • ogłoszonym projektem Ustawy 2.0,
  • obchodami 10-lecia wydziału, które będzie mieć miejsce w 2018 roku,
  • realizacją nowego programu kształcenia typu data science, wprowadzanego od bieżącego roku (co zaowocowało rekordowym zainteresowaniem kandydatów - 25 osób na jedno miejsce), co wymaga zintensyfikowanego wysiłku organizacyjnego i podnoszenia kompetencji przez wykładowców.

Doroczna konferencja wyjazdowa WZ odbyła się w dn. 25-27 września 2017 r./fot. WZ PW

Wysłuchano wystąpień gości - małżeństwa naukowców Elżbiety i Janusza Marszalców - którzy dzielili się doświadczeniami z kilkunastoletniej pracy w ośrodkach badawczych w Finlandii. Wykład metodyczny nt. różnych rodzajów referatów naukowych w naukach ekonomicznych wygłosił prof. Tadeusz Waściński. Gościem konferencji był także prof. Mieczysław Morawski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy w tym semestrze będzie profesorem wizytującym na wydziale.

Spotkanie zakończyła dyskusja nad przyszłością nauk o zarządzaniu na tle monografii „Co dalej z zarządzaniem?”, którą przygotował zespół Katedry Procesów Zarządzania pod kierunkiem prof. Grażyny Gierszewskiej.

W trakcie konferencji wręczono nagrody wydziałowe dla młodych naukowców. W grupie doktorantów wyróżniona została mgr inż. Justyna Smagowicz, a w grupie doktorów przed habilitacją - dr inż. Marcin Kotarba.

Źródło i zdjęcie: WZ PW