Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych

W trakcie obchodów Święta PW, w dniach 16-18 listopada 2017 roku, Politechnikę Warszawską odwiedzili Prorektorzy ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych.

Konferencję Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Gości powitali także: prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów oraz prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich.

Po uroczystym otwarciu Prorektorzy wzięli udział w popołudniowej sesji dyskusyjnej, a wieczorem gospodarze i goście wspólnie obejrzeli wyjątkowe widowisko w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej - Suplement XCII Koncertu z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli „Gala Stodoły”. 

Drugiego dnia konferencji w podwarszawskiej Jachrance odbyły się sesje dyskusyjne na temat Ustawy 2.0, wspólna sesja z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz posiedzenie KAUT.

Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych zakończyła się spotkaniem na temat Ustawy 2.0 z dr. Andrzejem Kurkiewiczem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnicy Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych/fot. G.Banaszek

Równolegle ze spotkaniem Prorektorów odbyła się I Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego Uczelni Technicznych w Polsce, reprezentujących 15 uczelni technicznych.

„Koło Nauki” to pierwsza w Polsce inicjatywa mająca na celu rozpoczęcie dialogu pomiędzy studentami, pracownikami, a środowiskiem osób aktywnie zaangażowanych w działalność kół naukowych. Dla jej organizatorów istotne było zainicjowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli środowiska kół naukowych uczelni technicznych. Ważnym aspektem inicjatywy jest przegląd sytuacji kół naukowych wraz ze zdefiniowaniem aktualnych potrzeb, realizacja wspólnych projektów interdyscyplinarnych, a także opracowanie dobrych praktyk ich funkcjonowania.

Zdjęcie w zajawce: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt
otwiera Konferencję Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych