Konferencja Młodzi dla Techniki na zakończenie obchodów jubileuszu PW Filii w Płocku

W dniach 8-9 września 2017 r. w PW Filii w Płocku odbyła się trzecia ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki pn. Młodzi dla Techniki 2017. Organizatorem Konferencji był Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW.

Komitetem Organizacyjnym kierowała dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna, a Komitetem Naukowym - dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW. Do współpracy włączyły się koła naukowe studentów „Konstruktor”, „Rotor”, „Koło Naukowe Inżynierii Środowiska” oraz „Płockie Naukowe Koło Chemików”. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta oraz Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Była ostatnim wydarzeniem wpisującym się w obchody 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotem dyskusji naukowych na konferencji były zagadnienia budownictwa i materiałów budowlanych, inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej, energetyki oraz technologii chemicznej. Na konferencję przyjęto 48 z ponad 60 zgłoszonych prac z 16 ośrodków naukowych, wydziałów krajowych politechnik: białostockiej, gdańskiej, częstochowskiej, lubelskiej, opolskiej, rzeszowskiej, śląskiej, wrocławskiej i warszawskiej; Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej oraz PKN Orlen i Uniwersytet w Zilinie na Słowacji.

Konferencja Młodzi dla Techniki 2017 zwieńczyła obchody 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej/fot. PW Filia w Płocku

Przyjęte prace, zgodnie z deklaracjami Autorów, opublikowane zostały w monografii konferencyjnej „Problemy techniki”, lub w wydawnictwach naukowo-technicznych Materiały Budowlane i Przegląd Mechaniczny. Autorzy przedstawiali swoje prace w formie prezentacji audytoryjnych lub prezentacji przy posterach. Organizatorzy dziękują Autorom przyjętych prac za trud włożony w przygotowanie referatów, wystąpień konferencyjnych i posterów.

Konferencję otworzył Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Janusz Zieliński. Rozpoczęła się ona trzema referatami wygłoszonymi w ramach sesji otwarcia: prof. Jacek Kijeński „Czy rozwój może być zrównoważony? Współczesne problemy ochrony środowiska”, doktorant Jerzy Marszałek „Modelowanie kompozytów warstwowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych” oraz dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna „Innowacyjne technologie, rozwój mechanizacji i automatyzacji w budownictwie”.

Organizatorem Konferencji Młodzi dla Techniki 2017 był Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW/fot. PW Filia w Płocku

W konferencji udział wzięli zaproszeni przedstawiciele samorządu, organizacji, podmiotów gospodarczych i firm. Z zaproszonych gości w sesji otwarcia uczestniczyli m. in.: Tomasz Kominek Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Małgorzata Struzik - wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych w powiecie płockim, Mieczysław Grodzki przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Marek Karpiński - Prezes płockiej Rady FSNT NOT, Krzysztof Marcinkiewicz  - Przewodniczący płockiego oddziału PZITB.

Konferencję sponsorowały firmy: Firma EMIT (Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych) z Żychlina z Dyrektorem Handlowym Adamem Bronem, Firma AGS (lider pasywnych rozwiązań dla budownictwa)z Warszawy i Gostynina którą reprezentował na konferencji członek zarządu SpółkiCezary Rutkowski,Stowarzyszenie BIAŁE MUROWANIE (stowarzyszenie producentów silikatów) z jej pracownikiem ekspertem, wykładowcą Tomaszem Pałubińskim. Sponsorami były też PKN ORLEN oraz MOIIB. Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie Konferencji i wzbogacenie programu konferencyjnego merytorycznymi wykładami przedstawicieli firm.

Źródło i zdjęcia: PW Filia w Płocku