Konferencja Leadership Forum in Higher Education

W dniu 13 czerwca br. Politechnika Warszawska gościła w swoich murach Leadership Forum in Higher Education. „Internationalisation at Home: Transforming Societies” to temat tegorocznej edycji forum.

Spotkanie w Politechnice Warszawskiej otworzył prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki. Dla zaproszonych gości był to czas wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat rozwoju uczelni i podnoszenia jakości w kontekście międzynarodowym oraz wsparcia dla studenta.

Organizator konferencji - Luminar Foundation - postawiła przed uczestnikami pytania o zarządzanie umiędzynarodowieniem w sektorze edukacji wyższej w Europie Centralnej i Wschodniej. Jak wprowadzać zmiany przyczyniające się do rozwoju uczelni podejmując aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej i regionalnej - to jeden z tematów nad którymi debatowali uczestnicy forum.

Umiędzynarodowienie to narzędzie pomagające poprawić jakość kształcenia dla wszystkich studentów. Głosy z innych krajów mogą wesprzeć działania polskich uczelni na rzecz zmian w celu podniesienia jakości kształcenia, a wymiana doświadczeń i dialog w tym temacie są potrzebne środowisku akademickiemu.

Wśród panelistów i gości Leadership Forum in Higher Education znaleźli się doświadczeni pracownicy sektora edukacji wyższej z zagranicy, m.in. Jeanine Gregersen-Hermans, zastępca Wicekanclerza ds. umiędzynarodowienia na Glasgow Caledonian University czy Sander Schroevers z Amsterdam University of Applied Sciences.

Zdjęcia: Biuletyn PW