Koło Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Wydziału Zarządzania PW

W dniu 7 kwietnia br. na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej odbyło się zebranie konstytuujące powstanie uczelnianego Koła Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

De facto była to reaktywacja koła, które istniało kilka lat temu na Wydziale Inżynierii Produkcji. Władze krajowe Towarzystwa reprezentował dr hab. Stanisław Brzeziński, prof. PCz - redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Organizacji”.

Podczas spotkania powołano zarząd koła w składzie: dr inż. Marcin Kotarba - przewodniczący, dr inż. Małgorzata Waszkiewicz - wiceprzewodnicząca oraz dr inż. Olga Sobolewska. Członkostwo w Kole jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania, nie tylko pracowników Wydziału Zarządzania i nie tylko pracowników Politechniki Warszawskiej.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa zostało założone w 1925 roku przez prof. Karola Adamieckiego, prekursora naukowej organizacji pracy - w dzisiejszym rozumieniu zarządzania - na terenach ziem polskich.  Profesor  sformułował fundamentalne dla nauki organizacji prawo harmonii doboru i współdziałania, a w 1903 r. wygłosił słynny wykład „O zasadach pracy grupowej”. Prof. Karol Adamiecki w 1922 r. utworzył i został pierwszym kierownikiem Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych na Wydziale Mechanicznym PW. Kontynuatorami tej tradycji są Wydział Inżynierii Produkcji oraz Wydział Zarządzania.

Źródło: Wydział Zarządzania PW