Kolejny krok we współpracy UCBOiB PW z CSST GIST

Na zaproszenie strony koreańskiej w dniach 6-7 grudnia 2017 r. delegacja Uczelnianego Centrum Bezpieczeństwa i Obronności PW (UCBOiB) wzięła udział w specjalnym seminarium, zorganizowanym przez Gwangju Institute of Science and Technology.

W lipcu 2017 roku Politechnika Warszawska podpisała z Gwangju Institute of Science and Technology porozumienia o współpracy w obszarze zagadnień bezpieczeństwa i obronności (MoU). W grudniu polscy naukowcy udali się do Korei Południowej na seminarium pt. 1st International Workshop on Security Science and Technology.

Wydarzenie poświęcone było zagadnieniom kompleksowego bezpieczeństwa, obejmującego zagadnienia obronności, bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia technicznego. Poruszono tematy związane ze współpracą w dziedzinie synergii nauk z obszaru bezpieczeństwa i techniki (Security Science & Technology) z instytucjami naukowymi i agendami rządowymi oraz wzmocnieniem rozwoju technologicznego w sferze badań i rozwój (R&D) poprzez współpracę międzynarodową.

Delegacja Uczelnianego Centrum Bezpieczeństwa i Obronności PW w Gwangju Institute of Science and Technology/fot. UCBOiB

Delegacji z Politechniki Warszawskiej przewodniczył prof. Robert Głębocki - dyrektor UCBOiB, a w jej skład weszli: prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI), dyrektor ds. naukowych UCBOiB; prof. Janusz Narkiewicz z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz dr inż. Zbigniew M. Wawrzyniak z WEiTI. W organizację wizyty polskich naukowców zaangażowany był prof. Kee Hoon Lee, wicedyrektor GIST Center for Security Science & Technology.

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej na The 1st International Workshop on Security Science and Technology/fot. UCBOiB

Prezentacje naukowców z Politechniki Warszawskiej dotyczyły rozwoju technik radarowych, technologii uzbrojenia oraz techniki satelitarnej i prognozowania rozwoju przestępczości (Projekt NCBiR Prokrym). Dyskusję w części panelowej moderował prof. Kiseon Kim, dyrektor Electronic Warfare Research Center (EWRC). W dyskusji udział wzięli przedstawiciele parlamentu Korei Południowej, jej agend rządowych oraz armii. Skoncentrowano się na zagadnieniach inicjowania i wspierania działań badawczych w naukach o bezpieczeństwie oraz wykorzystaniu ich do rozprzestrzeniania różnych technologii, w tym podwójnego zastosowania, poprzez instrumenty prowadzące do współpracy i partnerstwa międzynarodowego.

Delegację polską przyjął prezydent GIST prof. Seung Hyeon Moon. Naukowcy zwiedzili również laboratoria badawcze prestiżowego Advanced Photonics Research Instutute (APRI) z jego dyrektorem prof. Byeong Ha Lee, który piastuje także stanowisko dyrektora Center for Security Science & Technology (CSST) w GIST.

Więcej informacji:

http://www.etnews.com/20171207000137 
http://news1.kr/articles/?3170704 
https://www.gist.ac.kr/kr/html/sub07/070103.html?mode=V&no=186825

Źródło i zdjęcia: Uczelniane Centrum Bezpieczeństwa i Obronności PW