Jubileusz 70-lecia Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

21 maja 2018 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu odbyły się obchody Jubileuszu 70-lecia Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, bliskiego partnera Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

W części oficjalnej głos zabierali: prof. dr hab. Maciej Żukowski - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. UŁ Mariusz Golecki - Doradca Minister Finansów (występujący w imieniu prof. dr hab. UW Teresy Czerwińskiej - Minister Finansów), prof. Wanda Ronka-Chmielowiec (w imieniu prof. Andrzeja Kalety - Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), prof. dr hab. UEP Paweł Marszałek - Prodziekan Wydziału Ekonomii UEP (w imieniu prof. UEP Kamilli Marchewki-Bartkowiak - Dziekana Wydziału Ekonomii UEP) oraz dr hab. prof. UEP Jacek Lisowski - Kierownik Katedry Ubezpieczeń UEP.

Następnie odbyło się wystąpienie prof. Karela Van Hulle, wykładowcy Uniwersytetu Katolickiego w Leuven oraz Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, członka Zarządu International Centre for Insurance Regulation, członka Insurance and Reinsurance Stakeholder Group EIOPA. Tytuł prezentacji brzmiał: „Early lessons from Solvency II: are we on track?”.

Panelu dyskusyjny „Solvency II - implementation and experience” moderował prof. dr hab. Jan Monkiewicz z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W panelu uczestniczyli: prof. Karel Van Hulle, prof. Klime Poposki (President of the Council of Experts, organu zarządzającego Insurance Supervision Agency of Republic of Macedonia), Waldemar Wojtkowiak (członek zarządu odpowiedzialny za Solvency II (CFO) w TU Euler Hermes Polska S.A.) oraz Mariusz Smętek - Dyrektor Departamentu Monitorowania Ryzyk, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej reprezentowali: prof. dr hab. Jan Monkiewicz, dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW oraz Marta Kruk.

Kontynuację obchodów stanowiła Międzynarodowa Konferencja „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, która odbyła się w Rydzynie w dniach 22-23.05.2018 r.

Źródło: WZ PW