Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nawiązuje współpracę z PW

Dnia 24 stycznia 2017 r. Politechnika Warszawska zawarła porozumienie o współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie działań naukowych i dydaktycznych realizowanych z Wydziałem Zarządzania PW.

W podpisaniu dokumentu udział wzięli: Prorektor ds. Studiów dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prof. PW; Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW oraz Dyrektor Instytutu dr hab. Celina Nowak, prof. nadz. INP PAN; mecenas dr Grzegorz Sibiga z INP PAN (poniżej na zdjęciu).

W ramach porozumienia strony planują współpracę w zakresie: tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacji kół naukowych, podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych, wspólnego występowania o środki i fundusze, realizowania projektów na bazie tych środków, wymiany naukowej i aplikacyjnej, poszukiwania możliwości rozwijania inicjatyw międzynarodowych, współpracy przy organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych oraz promocji w mediach.

Zdjęcie: Biuletyn PW