„Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” - pierwsza konferencja sprawozdawcza

W dniach 15-16 września 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Politechnikę Warszawską reprezentowała prof. Małgorzata Lewandowska - kierownik zespołu zarządzającego projektu „Uczelnia Badawcza”.

Głównym tematem konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach inicjatywy NKN FORUM, były działania podejmowane przez uczelnie wyłonione w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” w pierwszych miesiącach realizacji projektów.

- Zależy nam na umiędzynarodowieniu naszej kadry naukowo-dydaktycznej - podkreśliła prof. Małgorzata Lewandowska podczas wystąpienia w panelu „Investing in human capital: from students to senior researchers”. - Z powodu trwającej pandemii musieliśmy wstrzymać pewne działania, takie jak stypendia dla zagranicznych profesorów czy staże naukowe w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Zamiast tego rozpoczęliśmy prace nad programem „e-visiting professor”. W jego ramach będziemy zapraszać topowych badaczy do wygłaszania wykładów lub oferowania seminariów naszym studentom i doktorantom. Wszystko to odbywać się będzie online - wyjaśniła prof. Lewandowska.

Prof. Małgorzata Lewandowska wśród działań podejmowanych przez PW wymieniła także program mentorski, skupiony na współpracy między młodymi badaczami a tymi doświadczonymi. - Jesteśmy zgodni, że taka współpraca wniesie wartość dodaną i obie strony na niej skorzystają. W naszych działaniach skupiamy się nie tylko na rozwoju studentów, ale także na wzmacnianiu kompetencji mentorskich doświadczonej kadry - zaznaczyła.

Kierownik zespołu zarządzającego projektu „Uczelnia Badawcza” podkreśliła również rolę pracowników administracyjnych, którzy w procesie przekształcania uczelni odgrywają bardzo istotną rolę i są dużym wsparciem dla studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej. - Nasze działania są bezpośrednio lub pośrednio związane z kapitałem ludzkim - podkreśliła, podsumowując swoją wypowiedź.

Źródło i zdjęcie: Biuro projektu IDUB