Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

28 czerwca 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku w kadencji 2020-2024.

Podczas spotkania przedstawiono plany działalności Filii w perspektywie nowej kadencji władz Uczelni w obszarach: organizacji badań naukowych, ewaluacji poziomu naukowego, procesu rozwoju naukowego kadry, kształcenia. Poruszono temat współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także roli Filii w Płocku i regionie.

Członkowie Rady podkreślali znaczenie Politechniki dla regionu i kraju, zwłaszcza w zakresie innowacji, wdrożeń, transferu wiedzy i współpracy z sektorem gospodarczym.

W obecnej kadencji planowane jest podjęcie przez Radę działań dotyczących m.in. nowych kierunków kształcenia i specjalności, zespołów programowych dla kierunków kształcenia, systemowego wsparcia rozwoju kadry nauczycieli akademickich, utrzymania i rozwoju potencjału naukowego, badawczego i dydaktycznego uczelni.

Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Jej członkami są przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego oraz kierownictwo PW Filii w Płocku. Celem Rady jest wspieranie i promowanie Uczelni w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, naukowej i społecznej, a także zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących planów prorozwojowych miasta Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza.

Ze składem Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego w kadencji 2020/2024 można zapoznać się TUTAJ>>

Źródło i zdjęcie: Politechnika Warszawska Filia w Płocku