Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkołach Doktorskich

17 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkołach Doktorskich. 

Uroczystość poprowadził prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW. Pierwsza inauguracja roku roku akademickiego 2019/2020 w Szkołach Doktorskich zgromadziła szerokie gremium gości ze wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej. Doktoranci w drodze aktu immatrykulacji zostali przyjęci do grona wspólnoty akademickiej, a ci, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas procesu kwalifikacyjnego do Szkół Doktorskich, zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi.

Ceremonia odbyła się po raz pierwszy i zapoczątkowała tradycję świętowania przyjęcia nowych, ważnych członków, jakimi są doktoranci, do wspólnoty akademickiej uczelni.

Po części oficjalnej goście oraz doktoranci udali się na wspólny poczęstunek, by porozmawiać o wyzwaniach stojących przed Szkołami Doktorskimi.

Zdjęcia: Biuletyn PW