Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Politechnice Warszawskiej - terminarz

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej zapraszają na inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się 2 października 2017 r., o godz. 10.00, w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Inauguracje wydziałowe rozpocznie 28 września Wydział Chemiczny.

Centralną inaugurację roku akademickiego 2017/2018 otworzy Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, który przywita zgromadzonych gości i wygłosi doroczne przemówienie. W programie uroczystości przewidziane są również wystąpienia Przewodniczącego Samorządu Studentów PW oraz Przewodniczącego Rady Doktorantów PW. Wykład inaugurujący rok akademicki 2017/2018, Centra naukowo-badawcze i ich rola w rozwoju gospodarczym, wygłosi prof. dr. inż. Andrzej Strójwąs.

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Politechnice Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Od 28 września uroczystości odbywać się będą również na poszczególnych wydziałach. Jako pierwszy, rok akademicki przywita Wydział Chemiczny, wykładem dr. inż. Roberta Kosteckiego z Lawrence Berkeley National Laboratory Cyfrowa Rewolucja Przemysłowa - (Elektro) Chemia 4.0.

Dzień później uroczystości odbędą się na Wydziale Zarządzania - wykład pt. Analityk biznesu cyfrowego - zawód przyszłości wygłosi Dyrektor Generalny Oracle Polska Adam Wojtkowski oraz na Wydziale Geodezji i Kartografii - wykład pt. Kataster 3D - konieczność czy fantazja? wygłosi dr hab. inż. Marcin Karabin.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zainauguruje nowy rok akademicki 6 października, wykładem Dziekana Wydziału Chemii PW prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka Elektromobilność oczami projektantów baterii. Stracone złudzenia czy szansa rozwoju?

Szczegółowy terminarz uroczystości znajduje się w załączniku poniżej.

Wydziałowe inauguracje roku akademickiego 2017/2018

Zdjęcie: Biuletyn PW