Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - relacja

W poniedziałek, 2 października 2017 roku Politechnika Warszawska uroczyście przywitała nowy rok akademicki. W roku zapowiadanych zmian w szkolnictwie wyższym pytania o przyszłość się mnożą, a odpowiedzi dostarcza historia.

Niespełna dwa tygodnie temu zakończył się Narodowy Kongres Nauki w Krakowie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin, przedstawił projekt „Konstytucji dla nauki”, stanowiący zwieńczenie wielomiesięcznej debaty środowiskowej.

Relacja filmowa TVPW

- Jako Rektor Politechniki Warszawskiej, a jednocześnie Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i uczestnik wielu debat poprzedzających Kongres, starałem się śledzić te wydarzenia, brać w nich aktywny udział, w jak największym stopniu obiektywizując swój punkt widzenia na przedstawiane kwestie - zaznaczył na wstępie prof. Jan Szmidt.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt otwiera kolejny rok akademicki/fot. Biuletyn PW

Rektor Politechniki Warszawskiej w przemówieniu inauguracyjnym mówił, że wychodząc naprzeciw proponowanym zmianom, w Politechnice Warszawskiej powołano Zespół ds. Nowelizacji Strategii Rozwoju, który ma za zadanie opracowanie planu rozwoju Uczelni w kierunku uczelni o charakterze badawczym. Jako przykłady dobrze funkcjonujących rozwiązań, stanowiących połączenie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, prof. Jan Szmidt wymienił m.in. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, a w obszarze współpracy z przemysłem - Kampus Nowych Technologii, który został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego 2017/2018

„Centra naukowo-badawcze i ich rola w rozwoju gospodarczym” - to tytuł wykładu inaugurującego rok akademicki, wygłoszonego przez prof. Andrzeja Strójwąsa. Profesor przywołał zagraniczne przykłady projektów z pogranicza nauki i biznesu, ich miejsce na mapie inwestycji realizowanych przy udziale finansów publicznych oraz rolę w tworzeniu gospodarki. Jako główny problem pojawiający się przy tworzeniu centrów naukowo-badawczych w Europie prof. Andrzej Strójwąs wskazał niedostateczny rozwój kultury sponsorowania ryzykownych inwestycji na wczesnym poziomie rozwoju.

W części prowadzonej przez prof. Janusza Walo, Prorektora ds. Studenckich, immatrykulowanym studentom wręczono dyplomy. Promocje doktorskie poprowadził prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki.

W trakcie uroczystości Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt poruszył także kwestie związane z wyzwaniami, jakie stoją przed środowiskiem akademickim w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej.

- Automatyka i robotyka, połączona się z szeroko rozumianą cyfryzacją, zlikwiduje obecność człowieka w wielu miejscach pracy. Jednocześnie powstaną nowe stanowiska, nowe zawody, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie przyszłości. Elitarna uczelnia musi przewidywać rozwój sytuacji i spajać wiele obszarów nauki, tak aby zachować konkurencyjność procesu kształcenia kadr naukowych i gospodarczych. Interdyscyplinarność będzie tu miała kluczowe znaczenie - podkreślał Rektor Politechniki Warszawskiej.

Prof. Andrzej Strójwąs wygłasza wykład inauguracyjny/fot. Biuletyn PW

O pytaniach dotyczących przyszłości mówił także Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Rafał Kryżman, uspokajając, że Politechnika Warszawska przetrwała dwie wojny światowe i wielokrotne zmiany przepisów.

Pozostałe wątpliwości powinna rozwiać historia najnowsza, do której odwołał się prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, przywołując przykłady osiągnięć społeczności Uczelni. W ubiegłym roku akademickim, podczas pierwszej edycji programu zainicjowanego przez Prezydenta Andrzeja Dudę „Startupy w Pałacu” wyróżniono m.in. startup NanoSanguis z pomysłem opracowania sztucznej krwi, powstałym w Laboratorium Inżynierii Biomedycznej przy Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W drugiej edycji dedykowanej rozwiązaniom dla biznesu doceniono VersaBox - spółkę założoną przez pracowników Politechniki Warszawskiej, zajmującą się projektowaniem, budową i tworzeniem oprogramowania dla robotów mobilnych. Nowatorski system wykorzystujący sztuczną inteligencję do optymalizacji spalania węgla w kotłach energetycznych, autorstwa naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, został wyróżniony na targach EXPO 2017 w Kazachstanie. Ultranowoczesny środek transportu Hyperloop, autorstwa studentów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej, pojechał na testy do Kalifornii. A firma TechOcean, założona przez absolwentów Politechniki Warszawskiej, znalazła się na liście 30 najlepszych start-upów z dziedziny robotyki na świecie - Shortlist Robot Launch 2016 - będąc tym samym jedynym przedstawicielem Polski w gronie zaproszonych do Doliny Krzemowej.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zainauguruje nowy rok akademicki 6 października, wykładem Dziekana Wydziału Chemii PW prof. Władysława Wieczorka Elektromobilność oczami projektantów baterii. Stracone złudzenia czy szansa rozwoju?

Fotogaleria inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcia: Biuletyn PW