Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

30 września 2016 r. Politechnika Warszawska uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. Ku uniwersytetowi badawczemu… - w tak zatytułowanym przemówieniu, prof. Jan Szmidt, Rektor PW, wprowadził słuchaczy w poszukiwania równowagi między akademicką tradycją i szansami, jakie niesie ze sobą przyszłość.

Inauguracja roku akademickiego jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. To dzień nowego początku, czas nadchodzących zmian. Tegoroczne wydarzenie stanowi dla Politechniki Warszawskiej również moment zainicjowania kadencji nowych władz akademickich na lata 2016-2020. - Niech mottem dzisiejszego wystąpienia, a zarazem myślą przewodnią wytężonej pracy na nadchodzące lata, będą słowa francuskiego filozofa Henriego Bergsona: Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu - te słowa prof. Jana Szmidta, Rektora PW, rozbrzmiały w Dużej Auli, otwierając oficjalną uroczystość.

Fotogaleria inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Politechnice Warszawskiej

Rektor PW wielokrotnie podkreślał konieczność zmian, jakie stoją przed Politechniką i polskim szkolnictwem wyższym: - Wierzę, że rozpoczynająca się kadencja będzie czasem realizacji odważnych zamierzeń, zarówno po stronie Uczelni, jak i władz państwowych w kierunku zmiany postrzegania uczelni wyższych oraz w kierunku dążenia do uniwersytetów badawczych. Nasze ambitne aspiracje są szansą na budowanie nowoczesnej uczelni dostosowanej do wizji rozwoju kraju nastawionej na pełne wykorzystanie potencjału naukowego, wymagającej dostosowania kształcenia do potrzeb i oczekiwań gospodarki i administracji.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW, przemawia podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017

Przemówieniu Rektora PW przysłuchiwali się przybyli na inaugurację goście m.in. rektorzy, dziekani, wykładowcy, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, duchowieństwa, ambasadorzy, reprezentanci służb mundurowych i świata biznesu. Głos zabrał prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w MNiSW, który również wskazał na potrzeby poszukiwania innowacyjnych rozwiązań: - Nie ma uniwersytetu, który jest statyczny, który osiągnął swoje cele. Uniwersytet zawsze do czegoś dąży. Żyjemy w czasach, w których uniwersytety polskie zmierzają ku lepszej przyszłości, lepszej organizacji, wykorzystaniu istniejącego potencjału i budowaniu czegoś nowego w tym pozycji gospodarczej Polski opartej na innowacyjnych rozwiązaniach związanych ze współpracą nauki i otoczenia.

Wykład inauguracyjny pt. „Rola inżynierii w medycynie” wygłosił prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk. Słuchacze mogli prześledzić historię znaczeń i wpływów, jakie na medycynę wywierała inżynieria - od rozwoju mikroskopii począwszy, a skończywszy na inżynierii genetycznej. Podsumowując wystąpienie, prof. Marek Krawczyk zadedykował wszystkim inżynierom zdanie, którego autorem jest Theodore von Kármán - pionier nowoczesnej aerodynamiki: - Naukowcy opisują rzeczywistość, a inżynierowie ją tworzą. Tym samym podkreślił raz jeszcze wartość, jaką ma wkład myśli inżynierów różnych specjalności w bogaty świat inżynierii medycznej.

Znaczenie inżynierii w rozwoju nauk medycznych było również jednym z istotniejszych przesłań w przemówieniu Rektora PW: - W obecnej kadencji kluczowym punktem rozwojowym naszej Uczelni będzie biotechnologia - jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Rektor wskazał na nowatorskie projekty realizowane w uczelnianych laboratoriach m.in.:

  • syntetyczną krew, na którą czeka cały medyczny świat - będzie przenosić tlen do tkanek i odżywiać organy przeznaczone do przeszczepów;
  • bioimplant - rozwiązanie technologiczne wspomagające odbudowę ubytków uszkodzonej tkanki kostnej u ludzi i zwierząt;
  • tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie.

Wspomniał również o nowym, interdyscyplinarnym kierunku studiów - biogospodarka, który cieszył się dużym zainteresowaniem maturzystów. W pierwszym naborze o jedno miejsce ubiegało się 17 kandydatów.

Dzień rozpoczęcia roku akademickiego to przede wszystkim święto studentów, którzy zamiast tradycyjnych indeksów, zastąpionych teraz ich wersją elektroniczną - odebrali symboliczną przepustkę do akademickiego życia Uczelni w postaci Listu Gratulacyjnego. Uroczystego wprowadzania immatrykulowanych dokonał prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW. W imieniu braci studenckiej zwróciła się do zebranych Marta Przybylska, Przewodnicząca Samorządu Studentów PW.

Inauguracja była również szczególnym wydarzeniem dla doktorantów, których reprezentował Artur Kopczyński, Przewodniczący Rady Doktorantów PW. Po wygłoszeniu ślubowania z udziałem prof. Rajmunda Bacewicza, część z nich otrzymała promocje doktorskie. Dyplomy wręczył prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

- Rozpoczynając nowy rok akademicki chciałbym serdecznie podziękować całej społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej za zaangażowanie w działalność naukową, dydaktyczną, administracyjną, kulturalną i społeczną na rzecz naszej Alma Mater. Życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów - zakończył swoje przemówienie Rektor PW. Zwracając się do studentów pierwszego roku, dodał:
- Życzę Wam wytrwałości, która pozwoli przetrwać momenty zmęczenia i zwątpienia, bo takie na pewno przed Wami. To nie są studia łatwe. Będą wymagać od Was wielu poświęceń, ale będą też dawać ogromną satysfakcję. Politechnika Warszawska otwiera przed Wami swoje drzwi i daje Wam możliwości do rozwoju wszystkich Waszych talentów i pasji. Korzystajcie z nich i cieszcie się tym wyjątkowym w życiu czasem, jakim są studia!

List od Prezydenta RP

Pozostałe listy gratulacyjne nadesłane z okazji inauguracji roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej.

Zdjęcia: Biuletyn PW