Inauguracja projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” w Politechnice Warszawskiej

10 lutego 2020 roku Politechnika Warszawska oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonają uroczystej inauguracji projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Wydarzenie odbędzie się w formule uroczystego posiedzenia Senatu PW, podczas którego zostanie wręczona pamiątkowa tablica.

Uroczyste posiedzenie Senatu PW związane jest z uzyskaniem przez Politechnikę Warszawską statusu uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Podczas wydarzenia wręczona zostanie pamiątkowa tablica dla jego laureata, symbolizująca włączenie Politechniki Warszawskiej do elitarnego grona uczelni badawczych.

W programie przewidziane zostały wystąpienia Rektora PW prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta oraz Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Szczegóły projektu, który będzie realizowany w Politechnice Warszawskiej w latach 2020-2026, przedstawi Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz.

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 10 najlepszych polskich uczelni, które uzyskały status uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie wyłonionych w konkursie uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

We wniosku konkursowym Politechniki Warszawskiej wskazano 15 celów w czterech obszarach: nauka, współpraca, kształcenie, kadra i zarządzanie, do realizacji których sformułowano 31 zadań. Zidentyfikowano również siedem Priorytetowych Obszarów Badawczych takich jak:technologie fotoniczne, sztuczna inteligencja i robotyka, cyberbezpieczeństwo i analiza danych, biotechnologia i inżynieria biomedyczna, technologie materiałowe, fizyka wysokich energii i technika eksperymentu, konwersja i magazynowanie energii.  

Powiązane materiały:

Politechnika Warszawska uczelnią badawczą
Politechnika Warszawska rozpoczyna realizację projektu „Uczelnia Badawcza”