Inauguracja Warsaw Design Factory Politechniki Warszawskiej

W dniu 25 czerwca 2018 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Warsaw Design Factory. Podczas spotkania podpisano ramowe porozumienia z Willson&Brown i PKO Finat w zakresie realizacji projektów edukacyjnych.

Inicjatywa ma przede wszystkim na celu budowę nowoczesnej i innowacyjnej uczelni, interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów młodych naukowców i w pełni zaangażowanej kadry akademickiej. Kształcenie inżynierów przyszłości, innowatorów oraz rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej to nie jedyne wyzwania, które stoją przed organizatorami.

Warsaw Design Factory to miejsce, w którym odbywać się będą kursy, warsztaty, szkolenia oraz programy edukacyjne dla studentów i pracowników. Nowo powstała przestrzeń ma sprzyjać rozwijaniu współpracy nauki z biznesem oraz kształceniu kadry dydaktycznej uczelni.

W uroczystym otwarciu Warsaw Design Factory uczestniczył prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów, który podkreślił dużą rolę pracy projektowej i nowo powstałego miejsca w jej przekazywaniu. Ważnym punktem spotkania było podpisanie porozumień ramowych z Willson&Brown i PKO Finat w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. Kinga Kurowska-Wilczyńska - koordynatorka Warsaw Design Factory zwróciła uwagę na to, że zespół tworzą osoby pochodzące z różnych jednostek Politechniki Warszawskiej, co sprzyja kreatywności oraz innowacyjności.

Dla wszystkich studentów i kół naukowych otwarto również nową przestrzeń warsztatową „WDF Maker Space” w Domu Studenckim Bratniak PW. Dzięki temu będą mogli rozwijać swoje umiejętności zawodowe i tym samym udoskonalać projekty kół naukowych. Część z dotychczas przygotowanych prac została zaprezentowana podczas spotkania, dowodząc nie tylko ich użyteczności, ale przede wszystkim pasji i kreatywności ich twórców.

Warsaw Design Factory to doświadczenia zespołu INFOX i Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcia: Biuletyn PW