Inauguracja III edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

10 lutego 2017 r. zainaugurowano III edycję Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Tematyka ramowa spotkania została ujęta w haśle „Realizacja strategii Ministerstwa Cyfryzacji z perspektywy kompetencji technologicznych”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Arkadiusz Lefanowicz, Dyrektor Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej i Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska; dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania PW, a zarazem Członek Rady ds. Cyfryzacji nowej kadencji przy Ministrze Cyfryzacji i Szef Rady Programowej Akademii, który wygłosił wykład pt. „Odwaga i profesjonalizm”. Głos zabrali również dr inż. Robert Pławiak, Prezes Fundacji IT Leader Club Polska oraz Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny DELL EMC w Polsce. Blok tematyczny związany z technologiami i wdrożeniami IT poprowadził przedstawiciel Vmware, podczas gdy o kompetencjach miękkich w IT opowiadała Klaudia Pingot (poniżej na zdjęciu).

Tegoroczna edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej organizowana jest pod hasłem „Cyfryzacja sektora publicznego wg nowych kierunków strategii informatyzacji Polski”. Jej uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych poprzez poszerzanie wiedzy w aspekcie praktycznych rozwiązań oraz aktualnych trendów w nowoczesnym zarządzaniu IT. Siedem bloków tematycznych realizowanych od 17 marca br. obejmie m.in. technologie i wdrożenia, trendy i wyzwania, zagadnienia prawne, nowoczesne zarządzanie, metody zarządzania projektami, rozwój umiejętności miękkich i warsztaty.

Do tej pory dyplomy Akademii odebrało ponad 150 słuchaczy. Udział w zajęciach jest nieodpłatny, gdyż odbywa się w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska.

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej została objęta patronatem Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej oraz Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta.

Powiązany materiał:
Politechnika Warszawska z nagrodą „Odpowiedzialni Społecznie w IT”

Zdjęcia: Biuletyn PW