IV edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej zakończona

14 grudnia br. odbyła się uroczystość zakończenia IV edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej uwieńczona wręczeniem pamiątkowych dyplomów. Akademia jest inicjatywą Fundacji IT Leader Club Polska wspieraną przez firmy technologiczne: DellEMC, Intel, Oracle i VMWare. 

Patronat nad wydarzeniem sprawują Minister Cyfryzacji oraz Rektor Politechniki Warszawskiej, w którego imieniu Radzie Programowej przewodzi dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania PW, a zajęcia dydaktyczne odbywają się w gościnnych murach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Akademia polega na rocznych cyklach kształceniowych, których słuchaczami są menedżerowie IT administracji centralnej i wojewódzkiej. Łącznie z ostatnią edycją Akademię ukończyło blisko 500 osób.

W dniu 14 grudnia br. odbyła się uroczystość zakończenia IV edycji Akademii, podczas której wręczono pamiątkowe dyplomy. Wcześniej  zgromadzeni goście wysłuchali wystąpienia Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, który podzielił się pomysłem MC uruchomienia sieci akademii umiejętności cyfrowych, której partnerami będą wybrane uczelnie. Następnie o planach swoich firm opowiedzieli przedstawiciele kierownictw DellEMC, VMWare oraz Intel, po czym prelegenci uzupełnieni przez Prezesa Fundacji Arkadiusza Lefanowicza oraz Przewodniczącego Rady Programowej dr. hab. inż. Janusza Zawiłę-Niedźwieckiego dyskutowali w publicznym panelu poświęconym ocenie stopnia cyfryzacji usług publicznych.

W styczniu rozpocznie się V edycja Akademii, do której zgłosiło się ponad 300 osób na 100 przewidzianych miejsc.

Źródło: Wydział Zarządzania PW