IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich rozpoczęte

13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich.

W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, instytutów badawczych i innowacyjnych firm.

Uczestników powitał i otworzył spotkanie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Następnie minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, odczytał przesłanie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Hasłem przewodnim krakowskich obrad jest „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający pod tym tytułem wygłosił Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej. Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt mówił jaka jest, a jaka będzie rola inżynierów w dobie IV rewolucji przemysłowej, w jakich warunkach przychodzi im działać i jak powinno wyglądać kształcenie inżynierów do przemian cywilizacyjnych zachodzących w dzisiejszym świecie.

Następnie odbyła się plenarna sesja panelowa pn. „Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, której moderatorami byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Rektor AGH i prof. dr inż. Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University). Jako paneliści wystąpili: prof. Jerzy Hausner (UE Kraków), prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK), prof. dr hab. inż. Tadeusz Łodygowski (PP), Mariusz Kondraciuk (Siemens),  dr Wojciech Kamieniecki (NCBR). Tematem kolejnej  sesji planarnej byli „Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”.

Wieczorem, na uroczystej  Gali Inżynierskiej wręczono tytuły „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”  oraz tytuły „Mistrza Techniki FSNT-NOT”. Mistrzem Techniki 2018 został tramwaj Moderus Gamma - dzieło firmy Modertrans z Poznania. Galę uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Krakus oraz Chór Con Fuoco AGH.

W kolejnych dniach Zjazdu i Kongresu odbędą się sesje tematyczne o tematyce: „Inżynier a środowisko”, „Inżynier - propozycja młodych”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier a medycyna”, „Inżynier w IT” oraz „Inżynier a infrastruktura”.

Po sesji zamykającej, która przyjmie Uchwałę i Przesłanie IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich wieczorem odbędzie się Gala Polacy Razem. Wówczas nastąpi rozstrzygniecie konkursu TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny i wręczenie Medalu im. Piotra S. Drzewieckiego oraz wyróżnień EFPSNT.

Zjazd zakończy się 15 czerwca br. spotkaniem Prezesów Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP.

Źródło i zdjęcie: Stowarzyszenie FSNT-NOT