IV Dzień Popularyzacji Matematyki

W dniach 13-14 września 2018 r. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zorganizował IV Dzień Popularyzacji Matematyki. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Matematyka dla Informatyki, jako część obchodów jubileuszu 70 lat polskiej informatyki.

Ze względu na ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem w latach ubiegłych, IV DPM trwało aż dwa dni. Uczestnicy IV Dnia Popularyzacji Matematyki mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć matematycznych i związanych z zastosowaniami matematyki, szczególnie w informatyce. Obok wykładów dla matematycznych erudytów w programie znalazły się takie, które mówiły o mniej lub bardziej zaawansowanych zastosowaniach, jak też takie, które pokazały matematykę jako rodzaj intelektualnej rozrywki.

Dopełnieniem oferty wykładów były warsztaty, gdzie uczestnicy mogli sami niemal namacalnie dotknąć matematycznych zjawisk w laboratorium komputerowym lub sali ćwiczeniowej. Organizatorzy przekonywali uczestników, że matematyką można świetnie się bawić.

Zajęcia odbyły się w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

Więcej szczegółów na stronie: http://dpm.mini.pw.edu.pl/

Informacje na temat obchodów jubileuszu 70 lat polskiej informatyki: http://70-lat-informatyki.pl/

Źródło: Wydział MiNI PW