III Polski Kongres Gospodarczy „Stop Biurokratyzmowi”

27 stycznia 2016 roku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej gościło uczestników III Polskiego Kongresu Gospodarczego. W otwarciu wydarzenia wziął udział prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Zorganizowany przez Pracodawców RP III Polski Kongres Gospodarczy jest ogromnym krokiem w kierunku uwolnienia polskich przedsiębiorców od pęt biurokratyzmu. W Kongresie, objętym honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wzięli udział obecni i byli członkowie rządu, czołowi ekonomiści i reprezentanci biznesu. Wszyscy podzielili opinię, że problem biurokratyzmu wskazany przez Pracodawców RP, osiągnął monstrualne rozmiary.

- Zgadzam się z Państwem, że nasza gospodarka może znacznie szybciej się rozwijać, ale żeby tak się stało należy zlikwidować biurokratyczne ograniczenia, które dławią dziś polską przedsiębiorczość -powiedział uczestnikom Kongresu Prezydent RP Andrzej Duda w swoim przesłaniu.- Deklaruję, że w doniosłym przedsięwzięciu „Stop Biurokratyzmowi!” mają Państwo moje pełne zrozumienie i mocne poparcie - dodał.

Fotogaleria III Polskiego Kongresu Gospodarczego

Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP plastycznie przedstawił położenie przedsiębiorców zobligowanych do śledzenia wszystkich zmian w prawie. - 28 tysięcy! Na tylu stronach maszynopisu trzeba zapisać przepisy powstałe w Polsce tylko w 2015 roku! To około jednej szóstej całej Encyklopedii Britannica, wydania z 2004 roku - powiedział Prezydent Pracodawców RP. Andrzej Malinowski zaznaczył, że PKG nie jest tylko po to, aby rozmawiać o problemie, ale przede wszystkim, aby wypracować konkretne rozwiązania. Jednym z owoców Kongresu będzie „biała księga” - zapis rekomendacji i uwag dotyczących ograniczenia biurokratyzmu, która zostanie przekazana rządzącym.

III Polski Kongres Gospodarczy. Na zdjęciu od góry z lewej: Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP;
prof. Jan Szmidt, Rektor PW; Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju RP;
prof. Jerzy Hausner, Rada Polityki Pieniężnej/ fot. Biuletyn PW

Gościem honorowym kongresu był Mateusz Morawiecki, wicepremier i Minister Rozwoju. W debacie plenarnej wzięli udział prof. Jerzy Hausner, członek Rady Polityki Pieniężnej, Jerzy Buzek - były premier i członek Parlamentu Europejskiego. W dziewięciu panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele obecnego rządu - rozmowy natomiast dotyczyły stanowienia prawa, problemów rynku pracy, warunków dla biznesu w skali lokalnej, rynku finansowego, zamówień publicznych, systemu ochrony zdrowia, potencjału innowacji, prawa budowlanego i prawa podatkowego.

Wicepremier Mateusz Morawiecki stwierdził, że należy dążyć do tego, aby w poszczególnych ministerstwach, kluczowych dla danego obszaru gospodarki, zbudować jak najlepsze platformy analizy zaproponowanych rozwiązań. - Tylko wtedy u samego źródła powstawania biurokracji będziemy w stanie wypracować odpowiednie mechanizmy, żeby tej biurokracji było mniej - tłumaczył. - Ta triada: pracownicy, pracodawcy i administracja publiczna nie powinna być ze sobą w konflikcie. Powinniśmy wypracować mechanizmy jak najbardziej efektywnego znajdywania wspólnego mianownika dla dobra naszej gospodarki i dla dobra naszej przyszłości - podsumował swoje wystąpienie wicepremier Morawiecki.

Współorganizatorami III Polskiego Kongresu Gospodarczego byli: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu.

Pracodawcy RP - podziękowania

Zdjęcia: Biuletyn PW