II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze

W Gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zorganizowano II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. Gospodarzem był Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej wraz z firmą LINDE Polska.

Spotkanie odbyło się 14 czerwca br. Gości i sponsorów przywitali prof. Tomasz Chmielewski, Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania oraz prof. Dariusz Golański, Kierownik Zakładu Inżynierii Spajania.

Pośród wielu gości w sympozjum uczestniczyli prof. Lucjan Śnieżek, Prorektor WAT; Wiceprezes UDT Adam Ogrodnik; prof. Jerzy Winczek, Kierownik Zakładu Spawalnictwa Politechniki Czestochowskiej; prof. Jacek Słania z Instytutu Spawalnictwa oraz dr hab. inż. Dariusz Fydrych z Politechniki Gdańskiej.

W pierwszej części spotkania Sekretarz Generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki wraz z Prezesem Warszawskiego Oddziału SIMP Adamem Baryłką wręczyli Andrzejowi Oneksiakowi Medal im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznany przez kapitułę za wybitny wkład w rozwój spawalnictwa w Polsce. Odznaczenie honorowe z rąk kierownictwa SIMP odebrał również Andrzej Wałcerz. Przeprowadzono także dwie sesje referatowe. Prof. Jacek Senkara z  Politechniki Warszawskiej wygłosił wykład pt. „Analiza procesu rezystancyjnego zgrzewania punktowego z bocznikowaniem prądu”. Następnie Mateusz Matuszewski wygłosił referat „Radiografia cyfrowa - badanie korozji”. Mariusz Bereziuk z firmy Abicor Binzel zaprezentował „Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu spawalniczego firmy ABICOR BINZEL”, a Daniel Wiśniewski wygłosił referat pt. „Robotyzacja procesów spawania na przykładzie rozwiązań w imieniu firmy Technika Spawalnicza Poznań”.

Uczestnicy II Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego/fot. Przegląd Spawalnictwa

Drugą sesję rozpoczął dr hab. inż. Dariusz Fydrych z Politechniki Gdańskiej wykładem „Rola wodoru dyfundującego w złączach spawanych”. Wojciech Wierzba z firmy Rywal RHC zaprezentował „Innowacyjne rozwiązania zastosowane w półautomatach spawalniczych MIG/MAG na przykładzie urządzeń MicorMIG firmy Lorch Niemcy”. Trzecią sesję otworzył prof. Tomasz Chmielewski z Politechniki Warszawskiej wykładem „Hybrydowe spawanie Plazma-MAG stali S700MC”. Leszek Zadroga - TUV Rheinland - przedstawił referat pt. „Zapisy jakości w świetle wymagań spawalniczej dokumentacji powykonawczej” Sesje referatowe zakończono prezentacją Marcina Kuczyńskiego z SupraElco „Cięcie termiczne materiałów konstrukcyjnych”. Następnie uczestnicy zwiedzali stoiska wystawowe sponsorów, uczestniczyli w pokazach spawania, sprzętu spawalniczego i innych urządzeń niezbędnych w produkcji spawalniczej. W imprezie wzięło udział około 250 osób.

Organizatorzy Sympozjum, Zakład Inżynierii Spajania oraz firma Linde Gaz Polska wraz ze sponsorami zapowiedzieli kolejną edycję Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego. Prof. Dariusz Golański w imieniu komitetu organizacyjnego podziękował wszystkim uczestnikom i zaprosił do udziału w przyszłorocznym spotkaniu.

Źródło i zdjęcia: Przegląd Spawalnictwa