II Forum Rektorów Uczelni Technicznych na Ukrainie

W dniach 6-7 kwietnia br. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wziął udział w II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski. Spotkanie zorganizowano w ramach Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji.

Politechnikę Warszawską w Kijowie reprezentowali: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów; prof. Bohdan Macukow, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych; prof. Krzysztof Wojdyga, Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Prodziekan ds. Studiów Wydziału Zarządzania; prof. Dorota Chwieduk i prof. Artur Rusowicz z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz dr inż. Kinga Kurowska z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W części oficjalnej Forum wziął także udział prof. Jerzy Woźnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a zarazem przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na zdjęciu od lewej: prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH; prof. Mikhail Zgurovski, Rektor Politechniki Kijowskiej;
prof. Jan Szmidt, Rektor PW

Gościem specjalnym Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji była Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Lilia Hryniewicz. W trakcie dwudniowego Forum Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski odbyły się obrady plenarne oraz siedem równoległych sesji poświęconych różnym obszarom współpracy, m.in. dualnym programom kształcenia, akredytacji, badań naukowych, wdrażania innowacji, tworzenia sieci start-upów oraz inicjowania wspólnych przedsięwzięć w ramach programów Erasmus+ i Horyzont 2020. W sesji plenarnej głos zabrał prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, zaś pozostali przedstawiciele uczelni uczestniczyli w obradach siedmiu okrągłych stołów. Na Forum Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski wysłało swoje reprezentacje ok. 70 proc. polskich uczelni technicznych.

Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej podczas występu w Kijowie

Polskie uczelnie były też gościem specjalnym na odbywających się równolegle międzynarodowych targach edukacyjnych „Osvita ta kar’era”. Na zakończenie Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji goście wysłuchali koncertu polskich i ukraińskich zespołów artystycznych, który odbył się przy udziale Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Na zdjęciu pierwszy od lewej: prof. Jan Szmidt, Rektor PW/źr. National Aviation University

Organizatorami II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski byli Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Asocjacja Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy. Polsko-Ukraińskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji odbyły się przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego oraz Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Zdjęcia: INFOX PW; National Aviation University