Gaudeamus po raz pięćdziesiąty pierwszy

6 października 2017 roku w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się 51. inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Podsumowania minionego roku dokonał gospodarz uroczystości prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii.

W przemówieniu inauguracyjnym prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii podkreślił, że Politechnika Warszawska Filia w Płocku prowadziła aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizowała infrastrukturę dydaktyczną i naukową, a kierunki kształcenia prowadzone w Filii znalazły się po raz kolejny w krajowej czołówce Rankingu „Perspektywy”.

Prorektor zapewniał, że Politechnika Warszawska Filia w Płocku będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Prof. Janusz Zieliński zaznaczył, że studia w Politechnice Warszawskiej nie są łatwe, ale w znaczący sposób gwarantują znalezienie pracy. Na koniec życzył nowym studentom wytrwałości, młodzieńczej aktywności w poszukiwaniu prawdy i odpowiedzi na nurtujące pytania.

Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński/fot. PW Filia w Płocku

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, podczas inauguracji roku akademickiego w Płocku mówił o reformie szkolnictwa wyższego. Podkreślił, że nowa ustawa ma na celu poszerzenie autonomii uczelni - Senat uczelni będzie kształtował wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi jednostkami, a także uchwalał statut. Prof. Jan Szmidt zwrócił także uwagę na dynamiczny rozwój sieci teleinformatycznej, który niesie za sobą nowe wyzwania dla uczelni. Rektor Politechniki Warszawskiej wspomniał o tym, że za 20-30 lat pewne zawody znikną, a powstaną nowe, na które będzie zapotrzebowanie.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt otwiera rok akademicki 2017-2018/fot. PW Filia w Płocku

Spośród licznie przybyłych gości, głos zabrali: Jego Ekscelencja Biskup Płocki Piotr Libera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki, Europoseł Julia Pitera, Posłowie RP: Elżbieta Gapińska, Ewa Cicholska i Piotr Zgorzelski, Wiceprezydent Miasta Płocka Roman Siemiątkowski oraz Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Sprzedaży Zbigniew Leszczyński. W swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali oni znaczenie PW Filii w Płocku zarówno dla rozwoju miasta, jak i regionu północno-zachodniego Mazowsza, życząc społeczności akademickiej dalszych sukcesów i rozwoju. 

Wśród gości znaleźli się także parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm z którymi Politechnika Warszawska Filia w Płocku ma podpisane porozumienia o współpracy.

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, ufundowane przez Rektora Politechniki Warszawskiej, Prezydenta Miasta Płocka, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium S.A., Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Prezesa firmy BUDMAT Więcek oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 27 absolwentów - autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt nagrodził 29 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Dwunastu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektora ds. Filii w Płocku prof. Janusza Zielińskiego listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny pt. „Elektromobilność oczami projektantów baterii. Stracone złudzenia czy szansa rozwoju?” wygłosił prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek - Dziekan Wydziału Chemicznego PW, były Prorektor ds. Studenckich.

Źródło: PW Filia w Płocku