Biuletyn PW / Wydarzenia / Gaudeamus po raz pięćdziesiąty drugi

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty drugi

W dniu 5 października 2018 r. odbyła się 52. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 PW Filii w Płocku. Podsumowania minionego roku akademickiego dokonał gospodarz uroczystości - Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński.

W swoim wystąpieniu prof. Janusz Zieliński podkreślił, że w minionym roku akademickim dominowały dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to zakończenie Roku Jubileuszowego 50 lat obecności Politechniki Warszawskiej w Płocku. Drugie, to przygotowania do wprowadzenia nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

W swoim wystąpieniu Prorektor PW ds. Filii podkreślił, że w minionym roku prowadzono aktywną działalność w zakresie promocji nauki oraz modernizacji infrastruktury dydaktycznej i naukowej, czego przykładem jest realizowane zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa”. Prof. Janusz Zieliński podziękował Marszałkowi Adamowi Struzikowi za dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupu aparatury naukowo-badawczej do laboratorium, jak również Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za podjęcie inicjatywy uruchomienia konkursu na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”. Dofinasowanie to dotyczy przeprowadzenia prac naukowych habilitacyjnych przez pracowników naukowych Filii i ma mobilizować naukowców do promowania własnej działalności badawczej. Z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku granty otrzymało sześć osób.

Prorektor zapewniał, że Filia będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Prof. Zieliński zaznaczył, że studia w PW nie są łatwe, ale w znaczący sposób gwarantują znalezienie pracy. Na koniec życzył nowym studentom wytrwałości, młodzieńczej aktywności w poszukiwaniu prawdy i swojej własnej drogi życiowej.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zainagurowała rok akademicki 2018/2019/fot. PW Filia w Płocku

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt mówił o nowej ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która obowiązuje od obecnego roku akademickiego. Podkreślił, że reforma zmienia zasady organizacji i ustroju uczelni, wzmacnia ich autonomię, zwiększa samodzielność w gospodarowaniu środkami finansowymi oraz kładzie nacisk na podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów. Wdrożenie nowych regulacji to dla Uczelni i całej jej wspólnoty akademickiej niezwykle ważny test do przeprowadzenia.

Rektor również wspomniał o tym, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, a mianowicie Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Upamiętniając to wydarzenie Politechnika Warszawska w ramach niepodległościowych obchodów organizuje wiele wystaw, koncertów, konferencji, trwają również prace nad odtworzeniem pomnika Prezydenta prof. Ignacego Mościckiego.

Pełną relację z uroczystości zobaczyć można na stronie PW Filii w Płocku.

Powiązany materiał:

Politechnika Warszawska zainaugurowała rok akademicki 2018/2019

Zdjęcia: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI