Gaudeamus po raz pięćdziesiąty drugi

W dniu 5 października 2018 r. odbyła się 52. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 PW Filii w Płocku. Podsumowania minionego roku akademickiego dokonał gospodarz uroczystości - Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński.

W swoim wystąpieniu prof. Janusz Zieliński podkreślił, że w minionym roku akademickim dominowały dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to zakończenie Roku Jubileuszowego 50 lat obecności Politechniki Warszawskiej w Płocku. Drugie, to przygotowania do wprowadzenia nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

W swoim wystąpieniu Prorektor PW ds. Filii podkreślił, że w minionym roku prowadzono aktywną działalność w zakresie promocji nauki oraz modernizacji infrastruktury dydaktycznej i naukowej, czego przykładem jest realizowane zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa”. Prof. Janusz Zieliński podziękował Marszałkowi Adamowi Struzikowi za dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupu aparatury naukowo-badawczej do laboratorium, jak również Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za podjęcie inicjatywy uruchomienia konkursu na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”. Dofinasowanie to dotyczy przeprowadzenia prac naukowych habilitacyjnych przez pracowników naukowych Filii i ma mobilizować naukowców do promowania własnej działalności badawczej. Z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku granty otrzymało sześć osób.

Prorektor zapewniał, że Filia będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Prof. Zieliński zaznaczył, że studia w PW nie są łatwe, ale w znaczący sposób gwarantują znalezienie pracy. Na koniec życzył nowym studentom wytrwałości, młodzieńczej aktywności w poszukiwaniu prawdy i swojej własnej drogi życiowej.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zainagurowała rok akademicki 2018/2019/fot. PW Filia w Płocku

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt mówił o nowej ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która obowiązuje od obecnego roku akademickiego. Podkreślił, że reforma zmienia zasady organizacji i ustroju uczelni, wzmacnia ich autonomię, zwiększa samodzielność w gospodarowaniu środkami finansowymi oraz kładzie nacisk na podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów. Wdrożenie nowych regulacji to dla Uczelni i całej jej wspólnoty akademickiej niezwykle ważny test do przeprowadzenia.

Rektor również wspomniał o tym, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, a mianowicie Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Upamiętniając to wydarzenie Politechnika Warszawska w ramach niepodległościowych obchodów organizuje wiele wystaw, koncertów, konferencji, trwają również prace nad odtworzeniem pomnika Prezydenta prof. Ignacego Mościckiego.

Pełną relację z uroczystości zobaczyć można na stronie PW Filii w Płocku.

Powiązany materiał:

Politechnika Warszawska zainaugurowała rok akademicki 2018/2019

Zdjęcia: PW Filia w Płocku