Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych świętowała 20-lecie

18 listopada 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: prof. Józef Modelski - Dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, założyciel i Prezes Zarządu Fundacji, prof. Jan Szmidt - Rektor PW, Błażej Spychalski - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Jaworski - Prezes Rady Fundacji, Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii Orange Polska, Witold Kołodziejski - Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Dominika Bettman - Przewodnicząca Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Prezeska Siemens Polska.

Podczas wydarzenia przedstawiono założycieli i sponsorów Fundacji, a także podsumowano jej działalność w latach 2000-2019.

Błażej Spychalski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wręczył przedstawicielom Fundacji flagę RP wraz z towarzyszącą jej dedykacją.

Władze Fundacji nagrodziły osoby szczególnie zaangażowane w jej działalność okolicznościowymi statuetkami. Wśród wyróżnionych znaleźli się założyciele, sponsorzy i pracownicy Fundacji.

W listopadzie 1999 r. Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych stworzyło dziesięć firm, a dziś sponsoruje ją ponad 20 znanych firm z rynku telekomunikacyjnego i medialnego.

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej i uzdolnionych studentów oraz unowocześnianie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych i naukowych uczelni.

Jej dotychczasowa działalność zaowocowała przyznaniem 301 stypendiów (w tym 205 studenckich, 64 doktoranckich, 13 habilitacyjnych, 15 na opracowanie podręczników).

W latach 2000-2019 Fundacja była współorganizatorem 60 konkursów dla młodych autorów prac związanych z radiokomunikacją i technikami multimedialnymi. Przyznano łącznie 408 nagród i wyróżnień.

Dzięki Fundacji laboratoria dydaktyczne zostały dodatków wyposażone w aparaturę o wartości przekraczającej 6 mln zł. Fundacja objęła patronatem działalność 5 studenckich kół naukowych. Dzięki jej dofinansowaniu możliwy był szerszy udział studentów i młodej kadry naukowej w ponad 150 konferencjach i sympozjach, również międzynarodowych.

Zdjęcia: Biuletyn PW