Forum Obronności i Bezpieczeństwa

Z inicjatywy Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa 27 listopada 2018 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się kolejne seminarium z cyklu Forum Obronności i Bezpieczeństwa.

Tym razem tematyka dotyczyła rozwojowi technologii oraz nawigacji rakiet sterowanych. Uczestników seminarium przywitał Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Dr inż. Mariusz Andrzejczak p.o. Szefa Zakładu Produkcji Rakiet w Mesko S.A. przedstawił temat „Mapa drogowa rozwoju technologii rakiet sterowanych w Mesko S.A.” Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa Dyrektor ds. Naukowych UCBOiB w Politechnice Warszawskiej przedstawił referat - „System precyzyjnej nawigacji rakiet ziemia - ziemia, wykorzystujący technologię radarów pasywnych".

W forum uczestniczyli przedstawiciele Senatu, Sejmu, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Inspektoratu Sił Powietrznych, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Inspektoratu Uzbrojenia, Zarządu Wojsk Radiotechnicznych, przemysłu obronnego - Polskiej Grupy Zbrojeniowej, MESKO S.A., PITRADWAR S.A., PCO S.A., Vigo System S. A oraz środowiska naukowego.

Źródło: Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej