Forum Dziekanów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej zorganizował III Forum Dziekanów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych. Członkami tego porozumienia jest 18 uczelni, w tym Kolegium Nauk Ekonomicznych PW Filii w Płocku oraz Wydział Zarządzania PW.

W opolskim spotkaniu, które odbyło się w dniach 5-6 czerwca br., uczestniczyli dziekan i prodziekani Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem intensywnych obrad były zwłaszcza ustalenia dotyczące wspólnych inicjatyw dotyczących: seminariów, konferencji doktoranckich, recenzowania prac naukowych, staży i wymiany naukowej oraz wymiany doświadczeń w pozyskiwaniu i korzystaniu z narzędzi informatycznych w kształceniu.

Odbyły się panele naukowe:

  • Relacje miedzy szkołami wyższymi - konkurencja czy współdziałanie?
  • Student - klient czy wychowanek u boku mistrza?
  • Procedury finansowania badań naukowych,
  • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w dydaktyce.

Uczestnicy spotkania sformułowali też apel do przewodniczących KRASP i KRPUT w sprawie podtrzymywania w uczelniach technicznych tradycji uprawiania nauk o zarządzaniu i dydaktyki z tego zakresu.

Warto podkreślić, że naukowe podejście do organizacji i zarządzania zrodziło się w przemyśle, a w Politechnice Warszawskiej jest prowadzone od 1919 roku (zapoczątkował je „ojciec polskiej nauki o zarządzaniu” prof. Karol Adamiecki). Aktualnie kontynuowane jest przez Wydział Zarządzania oraz Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji PW.

Źródło: WZ PW