Eksperci z Politechniki Warszawskiej w składzie Komitetu ds. Zarządzania Procesowego ZUS

W listopadzie ubiegłego roku Rektor PW prof. Jan Szmidt i Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podpisali umowę o współpracy. Jej formalny wymiar znajduje odzwierciedlenie na kolejnym praktycznym polu.

Prezes ZUS z dniem 1 stycznia 2017 r. powołała pod swoim przewodnictwem specjalny Komitet ds. Zarządzania Procesowego w ZUS, którego zadaniem jest:

 • rekomendowanie kierunków działań w zakresie wdrożenia, monitorowania i doskonalenia zarządzania procesowego
  w Zakładzie;
 • analizowanie informacji o postępach wdrożenia, ewentualnych problemach oraz rekomendowanie korekt i działań zaradczych;
 • dokonywanie okresowych przeglądów zarządzania procesowego w Zakładzie z uwzględnieniem w szczególności:
  • oceny jego funkcjonowania,
  • realizacji zaleceń z poprzednich przeglądów,
  • mierników procesów.

W skład Komitetu weszło osiemnaście osób, w tym siedmiu ekspertów zewnętrznych, a wśród nich trzech pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej: prof. Anna Kosieradzka, prof. Katarzyna Rostek, prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki.

Powiązany artykuł:
Politechnika Warszawska i ZUS współpracują na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Źródło: WZ PW
Zdjęcie: Biuletyn PW