Ekosystem Innowacyjności w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

W czwartek 9 lutego 2017 r. odbyło się seminarium z cyklu „Ekosystem Innowacyjności Politechniki Warszawskiej” pt. Poufność - pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, informacje praktyczne nt. umów o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreements - NDA).

Spotkanie przeprowadzono w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Poprowadziła je Ewa Fabian, która jest członkiem zespołu naukowo-badawczego Działu Badań i Analiz CZIiTT oraz praktykiem prawa (adwokatem).

Na spotkaniu omówione zostały pojęcia know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa, zarówno od strony definicji zawartych w prawie polskim i Unii Europejskiej, jak i od strony konstruowania umów oraz rozumienia tych pojęć przez polskie sądy i kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej. Znaczna część spotkania została poświęcona na dyskusję wokół kwestii najczęściej spotykanych w umowach o zachowaniu poufności (NDA), w tym klauzul dotyczących kary umownej.

Seminaria w tym cyklu są otwarte dla wszystkich chętnych. Na ostatnim spotkaniu byli obecni członkowie społeczności akademickiej PW, w tym pracownicy naukowo-badawczy, doktoranci i studenci oraz przedsiębiorcy.

Zainteresowanych otrzymaniem materiałów z seminarium zapraszamy do kontaktu z prowadzącą (email: ewa.fabian@pw.edu.pl).

Kolejne spotkanie już 23 lutego 2017 r., w czwartek w godz. 15.00-16.15, na którym omówione zostaną zagadnienia związane z poufnością, know-how, tajemnicą przedsiębiorstwa, umowami o zachowanie poufności (NDA).

Tekst: Ewa Fabian
Zdjęcie: CZIiTT PW